ඇමති මලික් ගුජරාට ව්‍යාපාරික හමුවේදී | සිළුමිණ

ඇමති මලික් ගුජරාට ව්‍යාපාරික හමුවේදී

සංව­ර්ධන උපාය මාර්ග සහ අන්තර් ජාතික වෙ‌ෙළඳ කට­යුතු  අමාත්‍ය මලික් සම­ර­වි­ක්‍රම මහතා සහ ඉන්දි­යාවේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොම­සා­රිස් ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහතා පසු­ගි­යදා, අහ­ම­දා­බාද්හිදී  ගුජ­රාට වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩ­ලයේ දී ශ්‍රී ලංකා ව්‍යපාර හා ආයෝ­ජන ප්‍රජාව සංවි­ධා­නය කළ ව්‍යාපාර හමු­වක දී එරට ව්‍යාපා­රික ප්‍රජාව හමු විය. එහිදී ශ්‍රී ලංකාව හා ගුජ­රා­ටය අතර දැනට පව­තින වෙ‍ෙළඳ සබ­ඳතා තව­දු­ර­ටත් නැංවීම සහ ශක්ති­මත් කිරීම සඳහා ගත ­යුතු ක්‍රියා මාර්ග පිළි­බ­ඳව දීර්ඝ වශ­යෙන් සාකච්ඡා පැවැ­ත්විණි. මෙහිදී අමාත්‍ය සම­ර­වි­ක්‍රම මහතා කරුණු දක්ව­මින් දෙරට අතර ව්‍යාපාර ස්ථාපිත කිරීම හා මේ හා සම්බන්ධ දෙරටේ ව්‍යාපා­රික ප්‍රජා­වගේ අත්දැ­කීම් බෙදා­හදා ගැනීමේ අව­ශ්‍ය­තාව පිළි­බඳ වැඩි­දු­ර­ටත් ව්‍යාපා­රික ප්‍රජා­වගේ අව­ධා­න­යට යොමු කළේය. 

Comments