අපේ විද්‍යා­ඥයෝ නව ග්‍රහ­ම­ණ්ඩ­ල­යක් සොයා­ ග­නිති | සිළුමිණ

අපේ විද්‍යා­ඥයෝ නව ග්‍රහ­ම­ණ්ඩ­ල­යක් සොයා­ ග­නිති

මෙරට විද්‍යා­ඥ­යින් පිරි­සක් විසින් ප්‍රථම වරට අපේ සෞර­ග්‍රහ මණ්ඩ­ලය‍ට බොහෝ දුරට සමාන සෞර­ග්‍රහ මණ්ඩ­ල­යක් සොයා­ගනු ලැබ ඇතැයි මොර­ටුව ආතර් සී. ක්ලාක් මධ්‍ය­ස්ථා­නය පව­සයි. කොළඹ විශ්ව­වි­ද්‍යා­ලයේ භෞතික විද්‍යා මහා­චාර්ය චන්දන ජය­රත්න මහ­තාගේ උප­දෙස් පරිදි මොර­ටුව ආතර් සී. ක්ලාක් මධ්‍ය­ස්ථා­නයේ ආචාර්ය උපා­ධිය හදා­රන මහේෂ් හේරත් මහතා හා ආතර් සී. ක්ලාක් මධ්‍ය­ස්ථා­නයේ පර්යේ­ෂණ විද්‍යාඥ සරාජ් ගුණ­සේ­කර මහතා මේ ග්‍රහ මණ්ඩ­ලය අනා­ව­ර­ණය කර­ගෙන ඇත. කෙප්ලර් - 2 දුරේ­ක්ෂය ආධාර කර­ගෙන සිදු කරන තරු 3000ක් පිළි­බඳ ශ්‍රී ලාංකික පර්යේ­ෂ­ණ­වල පිය­ව­රක් ලෙස මේ ග්‍රහ මණ්ඩ­ලය සොයා­ගෙන තිබේ.

Comments