මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

ගොවි හොඳ ආදායමැති දිකක්සාද උස 5' 7" වයස 60 ක් වන තරුණ පෙනුමැති හොඳ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයකින් හා උගත් මහතෙකු වයස අවුරුදු 45 ට වැඩි වැදගත් මහත්මියක් සොයයි. දික්කසාද වැන්දඹු කම්නැත. භේද නොමැත. k​a​a​7​7​6​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​. 0112-794716
G134715

දකුණේ බොදු කරාවේ දේව ගනයේ 1968 උපන් දැනට කොළඹ පදිංචි තම පුතුට ගැලපෙන සහකාරි දියණියක් මව විසින් සොයනු ලැබේ. අවශ්‍ය වන්නේ පාපි නොවන කේන්ද්‍ර පමණි. 0112772927.
G134764

බොදු කරාව ජපානයේ ස්ථිර රැකියා හිමි අවු. 46 උස 5'9" මනා පෙනුම ඇති පුතුට රජයේ රැකියා ඇති /​ නැති,​ අවු. 38 අඩු සුදුසු සහකාරියක් සොයයි. භේද නොසැලකේ. දු.අ. 041-2224726.
G134709

වයඹ සිංහල බෞද්ධ වැදගත් පවුලකි. අවු. 49,​ උස 5'7" දුම්පානයෙන් සහ සුරා සූදුවෙන් තොර එකම පුතුට බෞද්ධ දෙමාපියන්ට සලකන රැකියාවක් නොකරන සිහින් රූමත් දියණියක් ඉක්මන් විවාහයකට මව සොයයි. ගොඩ මඩ ඉඩම් ඇතුළු සියලු වත්කම් හිමිය. කුලේ සහ හඳහන් මුදල් දේපළ ගැන නොසලකමි. p​a​l​i​t​h​a​.​g​u​n​a​s​e​k​a​r​a​@​h​o​t​m​a​i​l​.​i​t​. 0322223026.
G134521

විදේශයක පදිංචි බොදු ගොවි දෙමව්පියන් විසින් ඔවුන්ගේ 30 හැවිරිදි,​ දුම්බීමෙන් තොර,​ උස 5' 3",​ එංගලන්තයේ අධ්‍යාපනය හැදැරූ නීති උපාධිධාරී,​ යහපත් ගතිගුණවලින් යුත්,​ මේ වන විට විදේශීය නීති ආයතනයක රැකියාව කරන පුතුට ගැළපෙන මනාලියක් සොයයි. දෙවන පුතාද එංගලන්තයේ අධ්‍යාපනය ලැබූ නීති උපාධිධාරියෙකි. පිළිගත් නීති ආයතනයක රැකියාව කරයි. තුන්වන පුතා එංගලන්තයේ අධ්‍යාපනය හදාරමින් සිටී. පියා විදේශීය පිළිගත් රාජ්‍ය ආයතනයක ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරවරයෙකි. අප සොයන්නේ සුදුසුකම් ඇති,​ රූමත් වැදගත් පවුලක යහපත් දියණියකි. p​r​o​p​o​s​a​l​8​9​2​0​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G134799

Comments