දකුණු පළාතේ විශාලතම සංචාරක හෝටල් සංකීර්ණයේ දෙවන අදියර | සිළුමිණ

දකුණු පළාතේ විශාලතම සංචාරක හෝටල් සංකීර්ණයේ දෙවන අදියර

ලොව සංචාරක පාරාදීසයක් ලෙස ට දෙවන වරටත් පළමු තැනට පත් ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වන විට දකුණු පළාතේ විශාල තම සංචාරක හෝටල් සංකීර්ණ ව්‍යාපෘතිය වන බලපිටිය රන්දොඹේ දුසිත්තානි සංචාරක හෝටල් සංකීර්ණයේ දෙවන අදියර ජූලි 29 වැනි දින ආරම්භ කරන ලදී. රුපියල් බිලියන 600ක් ආයෝජන මත ඉදිවන මෙම සංචාරක හෝටල් සංකීර්ණය මහල් 20කින් යුක්ත වන අතර අංග සම්පූර්ණ නිවාස 512 මෙම සංචාරක සංකීර්ණයේ ඉදිවේ. මෙම සංචාරක හෝටල් සංකීර්ණය තුළ ජාත්‍යන්තර අවන්හල් ක්‍රීඩාගාර පිහිනුම් තටාක වෙළඳසැල ශ්‍රවණාගාර හා සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ කටයුතු සඳහා ජාත්‍යන්තර පුහුණු කිරීමේ ආයතනයක්ද පිහිටුවන බව දුසිත්තානි හෝටල් පරිපාලන අධිකාරිය පවසයි . මෙවැනි සංචාරක හෝටල් සංකීර්ණ තායිලන්තය හා ඩුබායි යන රටවල් ද ඉදිකර ඇති බව එම සමාගම පවසයි.

මෙම හෝටල් සංකීර්ණයේ දෙවන අදියරේ ඉදිකිරීම් සඳහා මුල්ගල් තැබීම හෝටල් සංකීර්ණය පාලනය කරන ඉන්ඩෝලා සමාගමේ අධ්‍යක්ෂකවරුන් වන පෝල් ඩුවර් හා අජිත් විජේසින්හ යන මහත්වරුන් ඇතුළු ඉදිකිරීම් කටයුතු කරන චයිනා හාබර්රාජ්‍යය සමාගමේ චීන නිලධාරීන් ද විසින් සිදු කරන ලදී .

Comments