ජෝන් කීල්ස් තරුණ කුසලතා සංවර්ධනය සවිමත් කරයි | සිළුමිණ

ජෝන් කීල්ස් තරුණ කුසලතා සංවර්ධනය සවිමත් කරයි

“මගේ දුර්වල ප්‍රතිඵල සමඟ මම නිවසට පැමිණි විට, දැන් මගේ අනාගතය ගැන​ කුමක් කරන්නේද යන්න මගේ පියා මගෙන් ඇසීය. ඔහු සැබැවින්ම මා කෙරෙහි තැබූ සියලු බලාපොරොත්තු අතහැර දමන ලදී. නමුත් මාගේ මව මාහට පන්නරයක් වෙමින්, පසුගිය වසරේ ජෝන් කීල්ස් වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන සඳහා මා අයදුම් කිරිමට තීරණය කළ පසු, මාව දිරිමත් කරමින් මට සහය දැක්විය. දැන් මම ස්ථිර සේවකයෙක් ලෙස කොළඹ සිනමන් රෙඩ් හෝටලයෙහි මුළුතැන්ගේ අංශය තුළ වැඩ කරමින් සිටින අතර මෙම ස්වර්ණමය අවස්ථාව මා වෙත ලබාදීම වෙනුවෙන් සහ මගේ වෘත්තිය ගොඩ නැංවීම සඳහා මාහට ලබාදුන් සහාය වෙනුවෙන් ජෝන් කීල්ස් පදනමට මම ස්තූතිය පුදකිරිමට කැමැත්තෙමි” යයි සිනමන් රෙඩ් හි දැනට සේවයේ නියුතු හිටපු වෘත්තීය පුහුණුලාභියෙකු වන භානුක ධනංජය පැවසීය.

ඒ පිළිබඳ සැලකීමේදී, ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඵලදායී සහ අභිප්‍රේරිත ශ්‍රම බළකායක් වැඩෙහි යෙදවීම සහතික කිරීමේදී ගුණාත්මක අධ්‍යාපනය සහ කුසලතා සංවර්ධනය කරා පුළුල් ප්‍රවේශය ඉතාම වැදගත්ය. ජෝන් කීල්ස් සමූහය ළමයින් සහ තරුණයන්ගේ වෙළෙඳපොළට අදාළ කුසලතා සංවර්ධනය කිරිම සඳහා ප්‍රමුඛතාව ලබාදි ඇත. ඒ අනුව, සමූහය එහි ආයතනික සමාජීය වගකීම් අංශය වන, ජෝන් කීල්ස් පදනමෙන්, එහි අධ්‍යාපනය පිළිබඳ CSR උපකාරක යටතේ ළමුන් හා තරුණයින්ගේ වෘත්තිය කුසලතා සංවර්ධනය කිරීම සහ පුළුල් කිරීම ඉලක්ක කරමින් දිගු-කාලීන තිරසාරාත්මක වැඩසටහන් රාශියක නිරත වේ.

Comments