සිළුමිණ ලග්න පලාපල‍ | සිළුමිණ

සිළුමිණ ලග්න පලාපල‍

මේෂ

ආග­මට ළැදියි ලග්නා­ධි­පති කුජ 5 ද, රවි, බුධ, සිකුරු 4 ද, රාශු 3 ද, ශනි, කේතු, සදු අටේ ද ගුරු අටේ ද සිටී. එම ග්‍රහ ගෝච­රය සැල­කීමේ දී වෘත්තීය සහ ආර්ථි­කය රැකි­යාව සම්බ­න්ධ­යෙන් ස්ථාන­ගත වෙන­ස්කම් ඇති වේ.

කාර්යා­ල­යීය වෙන­ස්කම් ඇති කරයි. මිල මුදල් ලැබුණ ද විය­දම් පක්ෂය ඉහළ යයි. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු කර­ගෙන යෑමේ දී කිසි­යම් වෙන­ස්කම් ඇති කරයි.

දරු­වන්ගේ කට­යුතු කෙරෙහි අව­ධා­නය යොමු කරන්න. අධ්‍යා­පන කට­යු­තු­වල යෙදී සිටින අයට පර්යේ­ෂණ කට­යු­තු­ව­ලට හිත යොමු වේ. ආග­මික අංශ­යට යොමු වී ක්‍රියා කරනු ඇත. උෂ්ණා­ධික රෝග, සෙම් පීඩා, වෛසර් රෝග­ව­ලින් ප්‍රවේ­සම් වන්න.

ජය වර්ණය- රතු, අංකය- 09, දිනය- සඳුදා

වෘෂභ

මිශ්‍ර­ප­ලයි  ලග්නා­ධි­පති සිකුරු රවි, බුධ සමඟ තුන්වැ­න්නේය. කුජ 4 ද, ගුරු 7 ද, ශනි, කේතු, සඳු අටේ ද ගමන් කරයි. එම ග්‍රහ ගෝච­රය තුළ ගමන් බිමන් අධි­කයි. වෙහෙස මහ­න්සිය දැනේ. විටෙක නොයෙක් ක්‍රම­ව­ලින් සිත් තැවුල් ආදි­යට ලක් වේ. වෘත්තීය සහ රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ දී ඔබ බලා­පො­රොත්තු වන තර­මට සාර්ථක ප්‍රති­ඵල නොලැබේ. අන්‍ය­යන්ගේ ද ප්‍රධා­නීන්ගේ ද ආධා­රය උප­කා­රය ලැබීම අසී­රුයි.

ආදා­යම් ලැබුණ ද විය­දම් පක්ෂය ඉහළ යයි. පවුලේ කට­යුතු, යුග­දි­විය සම්බන්ධ කට­යු­තු­වල දී සාමාන්‍ය අන්ද­මට සිදු වේ. දරු­වන්ගේ කට­යුතු ගැන සැල­කි­ලි­මත් විය යුතුයි. අධ්‍යා­පන කට­යු­තු­වල දී සැල­කි­ලි­මත් වන්න. ලේ දූෂ්‍යා­බාධ, උෂ්ණා­ධික රෝග, වකු­ගඩු රෝග ආදි­යෙන් ප්‍රවේ­සම් වන්න.

ජය වර්ණය- නිල්, අංකය- 06, දිනය- සිකු­රාදා

මිථුන

 

මහ­න්සියේ තර­මට ප්‍රති­ඵල නෑ  ලග්නා­ධි­පති බුධ, රවි, සිකුරු දෙවැන්නේ ද, රාශු ලග්නයේ, කේතු, ශනි, සඳු හතේ ද, ගුරු 6 ගමන් කරයි. එම ග්‍රහ ගෝච­රය තුළ එත­රම්ම ශුභ­දා­යක නොවේ.

වෘත්තීය සහ රැකියා අංශ­වල දී තර­මක් ප්‍රවේ­සම් විය යුතුයි. මහ­න්සියේ තර­මට ඔබට ප්‍රති­ඵල නොලැබේ. මිල මුදල් ලැබුණ ද මුදල් ඉතිරි කගැ­නීම අප­හසු විය හැකිය.

ගම­න්බි­මන් අධික වේ. ගෙද­ර­දොර කට­යු­තු­වල දී ඉව­සී­මෙන් ද බුද්ධි­මත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. දරු­වන්ගේ කට­යුතු ගැන සැල­කි­ලි­මත් වන්න. උත්සා­හය තුළ ඉගෙ­නීමේ කට­යුතු සාර්ථක කර­ගත හැකිය. ශරී­රා­බා­ධ­ව­ලට ඉඩ පවතී.

ජය වර්ණය- කොළ, අංකය- 05, දිනය- බදාදා

කටක

විය­දම් අධි­කයි ලග්නා­ධි­පති සඳු, ශනි, කේතු 6 සිටී. රාශු 12 සිටී. රවි, බුධ, සිකුරු ලග්නයේ ද, ගුරු 5 ගමන් කරයි. එම පිහි­ටීම් තුළ වෘත්තීය සහ රැකී­රක්ෂා කට­යු­තු­වල දී උත්සා­හ­යෙන් සහ කැප­වී­මෙන් සාර්ථක ප්‍රති­ඵල ලැබිය හැකිය.

මිල මුදල් ලැබුණ ද විය­දම් පක්ෂය ඉහළ යයි. මිල මුදල් ලැබීම අතින් උත්සා­හය ද අව­ශ්‍යයි. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු සම්බ­න්ධ­යෙන් සැල­කි­ලි­මත් විය යුතුයි.

දරු­වන්ගේ කට­යුතු යහ­පත්ය. ඔවුන්ගේ ආධාර උප­කාර ලැබෙනු ඇත. අධ්‍යා­පන කට­යු­තු­වල යෙ දී සිටින අයට උත්සා­හය තුළ සාර්ථක ප්‍රති­ඵල ලබා­ගත හැකිය. උද­ර­ගත පීඩා, උෂ්ණා­ධික රෝග, ලේ දූෂ්‍යා­බාධ ආදි­යෙන් ප්‍රවේ­සම් වන්න.

ජය වර්ණය- ක්‍රීම් පාට, අංකය- 02, දිනය- සඳුදා

සිංහ

පර්යේ­ෂණ කට­යු­තු­ව­ලට හිත  ලග්නා­ධි­පති රවි, බුධ, සිකුරු 12 සිටී. රාශු අය­ස්ථා­න­යේය. ගුරු 4 ද ශනි, කේතු, සඳු 5 ගෝච­රය වේ. එම ග්‍රහ පිහි­ටීම් තුළ පර්යේ­ෂණ කට­යුතු වැනි දේව­ලට වැඩි­පුර හිත යොමු වේ. වෘත්තීය සහ රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ දී එවැනි පර්යේ­ෂණ කට­යුතු මඟින් සාර්ථක ප්‍රති­ඵල ලැබිය හැකිය. කෙසේ වුවත් උසස් අයගේ ආධා­රය උප­කා­රය ලැබීම තර­මක් අසීරු වේ. මිල මුදල් ලැබීම අතින් යහ­පත් වුව ද විය­දම් පක්ෂය ගැන ද සැල­කි­ලි­මත් වන්න.

ගෙද­ර­දොර කට­යුතු මෙන්ම දරු­වන්ගේ කට­යුතු ද යුග­දි­විය සම්බ­න්ධ­යෙන් ද ඉව­සි­ලි­මත්ව ද බුද්ධි­මත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. අධ්‍යා­පන කට­යු­තු­වල දී පර්යේ­ෂණ කට­යු­තු­ව­ලට ශුභයි. උෂ්ණා­ධික රෝග, රුධිර පීඩ­නය, හෘද­ගත පීඩා­දි­යෙන් ද ප්‍රවේ­සම් වන්න.

ජය වර්ණය- රතු, අංකය- 01, දිනය- ඉරිදා

කන්‍යා

දරු­වන්ගේ වැඩ­ක­ට­යුතු සාර්ථ­කයි  ලග්නා­ධි­පති බුධ, රවි, සිකුරු අය­ස්ථා­න­යේය. රාශු 10, ශනි, සඳු, කේතු 4 ද ගුරු 3 ද ගමන් කරයි. එම ග්‍රහ ගෝච­රය සැල­කීමේ දී වෘත්තීය සහ රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ දී කරන කියන කට­යු­තු­වල ක්‍රම­යෙන් දියු­ණු­වක් ලබා­ගනී. අන්‍ය­යන්ගේ සහ­යෝ­ගය, උප­කා­රය ලැබේ. මිල මුදල් ලැබීම අතින් ශුභ­දා­ය­කයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපා­ර­වල යෙදී සිටින අයට යහ­පත්ය. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු මෙන්ම යුග­දි­විය සම්බන්ධ කට­යු­තු­වල දී සාමාන්‍ය අන්ද­මට සිදු වේ. දරු­වන්ගේ කට­යු­තු­වල කිසි­යම් සාර්ථක ප්‍රති­ඵ­ල­යක් උදා කරයි. අධ්‍යා­පන අංශ­වල යෙදී සිටින අයට සිය උත්සා­හ­යෙන් සාර්ථක ප්‍රති­ඵල ලබයි. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන සැල­කි­ලි­මත් වන්න. පපුව, පෙණ­හැල්ල ආශ්‍රිත පීඩා ඇති කළ හැකිය.

ජය වර්ණය- කොළ, අංකය- 05, දිනය- සඳුදා

තුලා

ගෙදර දොර වැඩ­ක­ට­යුතු කල්ප­නා­වෙන් ලග්නා­ධි­පති සිකුරු, රවි, බුධ කර්ම­ස්ථා­න­යේය. ශනි, සඳු, කේතු 3, රාශු 9 ද, ගුරු දෙවැන්නේ ද ගමන් ගනී. එම ග්‍රහ ගෝච­රය සැල­කීමේ දී භාර­ගෙන කරන කට­යුතු සියලු කට­යු­තු­වල දියු­ණු­වක් ලබයි. ලාභ ප්‍රයෝ­ජන ලබයි. ආර්ථික සහ මූල්‍ය­මය වශ­යෙන් ශුභ­දා­යක වේ. විවිධ ක්ෂේත්‍ර­යන්ට යොමු වීමෙන් සාර්ථක ප්‍රති­ඵල ලබයි. කෙසේ වුවත් අන්‍ය­යන්ගේ සහ­යෝ­ගය ලැබී­මෙන් යහ­පත් වුවත් විටෙක ඔබ බලා­පො­රොත්තු වන තර­මට සාර්ථක ප්‍රති­ඵල නොලැබේ. දරු­වන්ගේ කට­යු­තු­වල දියු­ණු­වක් ලබයි. ගෙද­ර­දොර කට­යු­තු­වල දී තර­මක් කල්ප­නා­කාරී වන්න. අධ්‍යා­පන ක්ෂේත්‍ර­වල යෙදී සිටින අයට සිය උත්සා­හ­යෙන් සාර්ථක ප්‍රති­ඵල ලැබිය හැකිය. තුන­ටිය ආශ්‍රිත පීඩා, ලේ දූෂ්‍යා­බාධ, උෂ්ණා­ධික රෝගා­දි­යෙන් ප්‍රවේ­සම් වන්න.

ජය වර්ණය- නිල්, අංකය- 06, දිනය- සිකු­රාදා

වෘශ්චික

රැකි­යාවේ ගැටලු  ලග්නා­ධි­පති ශනි, කුජ 10 ද, ගුරු ලග්නයේ ද, ශනි, සඳු, කේතු දෙවැන්නේ ද, රාශු අටේ ද රවි, බුධ, සිකුරු නවයේ ද ගෝච­රය වේ. එම ග්‍රහ ගෝච­රය ගැන සැල­කීමේ දී වෘත්තීය සහ රැකී­රක්ෂා කට­යුතු කර­ගෙන යෑමේ දී යම් යම් බාධා අව­හි­රතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවින් විම­සි­ලි­මත්ව ද බුද්ධි­මත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූ­ලතා, ව්‍යාකූ­ලතා ඉස්මතු කළ හැක. ආර්ථික වශ­යෙන් සැල­කීමේ දී ආදා­යම් ලැබුණ ද විය­දම් අධි­කයි. විටෙක ආදා­යම් මාර්ග­වල අව­හි­රතා ඇති වේ. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු මෙන්ම යුග­දි­විය සම්බන්ධ කට­යු­තු­වල දී ඉව­සී­මෙන් ද බුද්ධි­මත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. දරු­වන්ගේ කට­යුතු උදෙසා කාල­යත්, ධන­යත්, ශ්‍රම­යත් වැය වේ. අධ්‍යා­පන අංශ­වල යෙදී සිටින අයට ශුභයි. උත්සා­හය තුළ පල ලැබේ. සෙම් පීඩා, පීනස් ගති, උෂ්ණා­ධික රෝග මතු කළ හැකිය.

ජය වර්ණය- රතු, අංකය- 09, දිනය- බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා

 

ධනු

වෙළෙඳ ව්‍යාපාර සරු වෙයි  ලග්නා­ධි­පති ගුරු 12 ද, ශනි, කේතු, සඳු ලග්නයේ ද, රාශු හතේ ද ගමන් ගනී. රවි, සිකුරු, බුධ අටේ ගමන් කරයි. එම ග්‍රහ ගෝච­රය සැල­කීමේ දී වෘත්තීය සහ රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ දී බාධා අව­හි­රතා ඉස්මතු වනු ඇත. ඉව­සී­මෙන් ද බුද්ධි­මත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. ආර්ථික වශ­යෙන් ශුභ­දා­ය­කයි. විවිධ අංශ­යන්ට යොමු වීමෙන් සාර්ථක ප්‍රති­ඵල උදා කරයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපා­ර­වල යෙදී සිටින අයට යහ­පත්ය. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු සාමාන්‍ය වුව ද දරු­වන්ගේ කට­යුතු කෙරෙහි අව­ධා­න­යෙන් සිටිය යුතුයි. අධ්‍යා­පන අංශ­වල දී උත්සා­හය සහ කැප­වී­මෙන් සාර්ථක ප්‍රති­ඵල ලබයි. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේ­සම් විය යුතුයි. ස්නායු, නහර දුර්ව­ල­තා­ව­ලට ඉඩ පවතී.

ජය වර්ණය- රන්වන්, අංකය- 03, දිනය- බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා

මකර

මිල මුදල් ලැබීම අතින් යහ­පත්  ලග්නා­ධි­පති ශනි 12, කේතු, සඳු සම­ගයි. රාශු 6 ද, ගුරු 11 ද රවි, බුධ, සිකුරු හතේ ද ගෝච­රය වේ. එම ග්‍රහ පිහි­ටීම් ගැන සැල­කීමේ දී තර­මක් කල්ප­නා­කාරී විය යුතුයි. වෘත්තීය සහ රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ දී යම් යම් බාධා ප්‍රමා­දතා ඇතත් උන­න්දුව සහ කැප­වී­මෙන් සාර්ථක ප්‍රති­ඵල උදා කරයි. මිල මුදල් ලැබීම අතින් යහ­පත්ය. විවිධ ක්ෂේත්‍ර­යන්ට යොමු වීමෙන් ආදා­යම් මාර්ග පාදා­ගනී. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු මෙන්ම යුග­දි­විය සම්බ­න්ධ­යෙන් ද සාමාන්‍ය වේ. සම­ඟිය සාම­යට බාධා එල්ල නොවේ. දරු­වන්ගේ කට­යුතු යහ­පත්ය. අධ්‍යා­පන කට­යු­තු­වල යෙදී සිටින අයට සිය උත්සා­හය තුළ සාර්ථක ප්‍රති­ඵල ලබා ගත හැකිය. සෙම් පීඩා, උදර රෝග මතු කළ හැකිය.

ජය වර්ණය- නිල්, අංකය- 08, දිනය- සෙන­සු­රාදා

කුම්භ

වැඩ­ක­ට­යුතු අධික වෙයි   ලග්නා­ධි­පති ශනි, කේතු, සඳු 11 ද, ගුරු 10 ද, රවි, බුධ, සිකුරු හතේ ද ගමන් ගනී. එම කාල සීමාව තුළ යම් යම් බාධා ප්‍රමා­දතා ඉස්මතු වුව ද සිය උත්සා­හ­යෙන් සහ කැප­වී­මෙන් සාර්ථක ප්‍රති­ඵල ලැබිය හැකිය. ක්‍රමික දියු­ණු­වක් ලබයි. වෘත්තීය සහ රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ දී කිසි­යම් අන්ද­මක දියු­ණු­වක් ලබයි. ආර්ථික වශ­යෙන් යහ­පත්ය. තමගේ විය­ද­මට සරි­ලන ආදා­යම් ලැබේ. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු මෙන්ම යුග­දි­විය සම්බන්ධ කට­යුතු කර­ගෙන යෑමේ දී වෙහෙස මහ­න්සිය දැනේ. වැඩ­ක­ට­යුතු අධි­කයි. දරු­වන්ගේ කට­යුතු ගැන සැල­කි­ලි­මත් වන්න. අධ්‍යා­පන කට­යු­තු­වල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂ­ය­යන් කෙරෙහි ද පර්යේ­ෂණ කට­යු­තු­ව­ලට ද හිත ඇදී යයි. ලේ දූෂ්‍යා­බාධ, උෂ්ණා­ධික රෝගා බල­පායි.

ජය වර්ණය- නිල්, අංකය- 06, දිනය- සෙන­සු­රාදා

මීන

විය­ද­මට සරි­ලන ආදා­ය­මක්  ලග්නා­ධි­පති ගුරු භාග්‍ය­ස්ථ­න­යේය. ශනි, සඳු, කේතු 10 ද, රාශු 4, රවි, සිකුරු, බුධ 5 ද ගෝච­රය වේ. එම ග්‍රහ පිහි­ටීම් අනුව සැල­කීමේ දී තමාගේ කට­යුතු කර­ගෙන යෑමේ දී බාධා අව­හි­රතා ඉස්මතු වේ. එම නිසා බුද්ධි­මත්ව ද, කල්ප­නා­කා­රීව ද කට­යුතු කරන්න. ආර්ථික වශ­යෙන් සාමා­න්‍යයි. විය­ද­මට සරි­ලන ආදා­යම් ලැබේ. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු, යුග­දි­විය සම්බන්ධ කට­යු­තු­වල දී සැල­කි­ලි­මත් වන්න. සම­ඟිය සාමය ගැන විම­සි­ල­මත් විය යුතුයි. දරු­වන්ගේ කට­යු­තු­වල දී ප්‍රවේ­සම් වන්න. සම­ඟිය සාමය ගැන සැල­කි­ලි­මත් වන්න. දරු­වන්ගේ කට­යුතු කෙරෙහි කාලය, ධනය, ශ්‍රමය වැය වේ. අධ්‍යා­පන අංශ­වල යෙදී සිටින අයට ශුභයි. උත්සා­හ­යෙන් සාර්ථක පල ලබයි. පපුව, පෙණ­හැල්ල ආශ්‍රිත රෝගා­දි­යෙන් ප්‍රවේ­සම් වන්න.

ජය වර්ණය- රන්වන්, අංකය- 03, දිනය- බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා

 

Comments