සුළු ජාතික සහාය ගන්න අපේ­ක්ෂ­ක­යන් කඩි­නම් වන ලකුණු | සිළුමිණ

සුළු ජාතික සහාය ගන්න අපේ­ක්ෂ­ක­යන් කඩි­නම් වන ලකුණු

සුළු ජාතික පක්ෂ­වල සහාය ලබා ගැනීමේ අර­මු­ණෙන් සිය ජනා­ධි­පති අපේ­ක්ෂ­කයා නම් කිරීම කඩි­නම් කිරී­මට දේශ­පා­ලන පක්ෂ තීන්දු කැර ඇතැයි දේශ­පා­ලන ආරංචි මාර්ග සඳ­හන් කරයි.

දේශ­පා­ලන පෙරළි කීප­යක් ඉදිරි දෙස­තිය තුළ සිදු­වනු ඇතැයි ද දේශ­පා­ලන නිරී­ක්ෂ­කයෝ පෙන්වා දෙති.

ප්‍රධාන දේශ­පා­ලන පක්ෂ­වල ඇති වී තිබෙන මත­වාදී ගැටුම් නිරා­ක­ර­ණය වී සිය පක්ෂ­වල ජනා­ධි­පති අපේ­ක්ෂ­කයා නම් කිරීම සිදු­වෙනු ඇතැයි ද එම ආරංචි මාර්ග පෙන්වා දෙයි.

ප්‍රධාන දේශ­පා­ලන පක්ෂ­වල ජනා­ධි­පති අපේ­ක්ෂ­කයා නම් කෙරෙන තෙක් සිය සහය පල නොකි­රී­මට සුළු ජාතික පක්ෂ තීර­ණය කර ඇති බව ද වාර්තා වේ.

Comments