සමෘ­ද්ධි­යෙන් සමෘ­ද්ධි­යක් වී නැහැ | සිළුමිණ

සමෘ­ද්ධි­යෙන් සමෘ­ද්ධි­යක් වී නැහැ

වසර 21ක් තිස්සේ සමෘ­ද්ධිය ලබා ගන්නා පවුල් දහස් ගණ­නක් සිටින බවත් මේ වන විට සමෘද්ධි සහ­නා­ධාර ලබන අය­ගෙන් 83%ක්ම වසර 15ක් තිස්සේම සමෘද්ධි සහ­නා­ධාර ලබන අය බවත් ප්‍රාථ­මික කර්මාන්ත හා සමාජ සවි­බල ගැන්වීමේ ඇමැති දයා ගමගේ මහතා පව­සයි.

මේ නිසා ජන­තාව සවි­බල ගැන්වීම උදෙසා කට­යුතු කිරීම බර­ප­තළ ගැට­ලු­වක් වී ඇති බවද ඒ මහතා පෙන්වා දෙයි. සමෘද්ධි සහ­නා­ධාර ලබන සියලු දෙනා යැපීම් මාන­සි­ක­ත්ව­යෙන් පසු­වන බවත් මේ තත්ත්වය මත රට සංව­ර්ධ­නය කිරීම විශාල ගැට­ලු­වක්ව ඇති බව පෙන්වා දෙන ඒ මහතා වසර 2025 වන විට මෙරට අඩු ආදා­ය­ම්ලා­භීන් ලෙස සල­ක­වනු ලබන සියලු දෙනාගේ වාර්ෂික ආදා­යම ලක්ෂ 5ක් දක්වා ඉහළ නැංවී­මට කට­යුතු කරන බවද පෙන්වා දෙයි.

ඒ වෙනු­වෙන් ව්‍යාපෘති 50000ක ක්‍රියා­දා­ම­යක් අරඹා ඇති බවත් මේ වන විටත් එයින් ව්‍යාපෘති 20000ක් ක්‍රියා­ත්මක කර ඇති බවද ඒ මහතා කීය.

Comments