වෙහෙසකර රාජකාරියෙන් විරාමය ලද මොහොත | සිළුමිණ

වෙහෙසකර රාජකාරියෙන් විරාමය ලද මොහොත

මහනුවර ඇසළ පෙරහර ජාතියේ සංස්කෘතික හරය අාලෝකමත් කරන්නේය. ඒ උතුම් පෙරහරට අලෝකය දෙන්නේ මේ මිනිසුන්ය. ශ්‍රද්ධා පෙරදැරිව කෙරෙන එම වෙහෙසකර රාජකාරියෙන් විරාමය ලද මොහොතක් ඡායාරූප ශිල්පී සුනිල් ගුණවර්ධනගේ කැමරා ඇසට හසුවූ අයුරු...

Comments