වකු­ග­ඩු­වක් ඕනෑ | සිළුමිණ

වකු­ග­ඩු­වක් ඕනෑ

රාජ­ගි­රිය නාවල ලිය­නගේ මාවතේ අංක 14/11 පදිංචි කේ.ඒ.ඩි නන්දනී දරුණු වකු­ගුඩු රෝග­ය­කින් පෙළෙන බවත් ඇයට කඩි­න­මින් වකු­ග­ඩු­වක් බද්ධ කළ යුතු බවත් ඇයට ප්‍රති­කාර කරන කොළඹ ජාතික රෝහලේ විශේ­ෂඥ වෛද්‍ය එරංග විජේ­වි­ක්‍රම මහතා කියයි. ඕ වර්ගයේ වකු­ග­ඩු­වක් පරි­ත්‍යාග කළ හැකි අයකු වෙත් නම් 0777 314261 දුර­ක­තන අංක­යට අම­තන මෙන් කාරු­ණික ඉල්ලී­මක් කෙරේ.

Comments