කොළඹ-බදුල්ල නව දුම්රිය සේවා 4ක් | සිළුමිණ

කොළඹ-බදුල්ල නව දුම්රිය සේවා 4ක්

කොළඹ කොටුව සහ බදුල්ල අතර නිවාඩු කාලයේ නව දුම්රිය සේවා 4ක් ආරම්භ කර ඇතැයි දුම්රිය දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුව පව­සයි. ඒ අනුව දැනට පෙර­වරු 7.10ට ධාව­නය වන විශේෂ දුම්රි­යට අම­ත­රව දින­පතා රාත්‍රී 7.20ට විශේෂ දුම්රි­යක් ධාව­නය කරනු ලබන අතර එය රාත්‍රී 8.00ට බදු­ල්ලෙන් කොළඹ බලා ධාව­නය කෙරේ. පැමි­ණෙන දුම්රිය මහ­නු­වර හරහා ධාව­නය වන අතර මේ දුම්රි­ය­යන්ගේ පළමු පන්තියේ හා දෙවන පන්තියේ ආසන වෙන් කර­වා­ගෙන ගමන් කළ හැකි බවද දුම්රිය දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුව පව­සයි.

Comments