ජනප­ති­ව­ර­ණ­යට අපි ජන­තාව සූදානම් කරනවා | සිළුමිණ

ජනප­ති­ව­ර­ණ­යට අපි ජන­තාව සූදානම් කරනවා

 

සමන්ත විද්‍යා­රත්න මහතා පැව­සුවා ‘එළ­හ­රක් සහ මීහ­රක් ඉන්න ඕනෑ පාර්ලි­මේ­න්තුවේ නොවෙයි’ කියලා. ඒ සත්ත්ව පද්ධ­ති­යට ඔබ පක්ෂයේ පාර්ලි­මේන්තු මන්ත්‍රී­ව­රු­නුත් අයත් වනවා නේද?

අප රටේ දේශ­පා­ලන ආය­තන ව්‍යූහය කඩා­වැ­ටී­ම­කට, පිරි­හී­ම­කට ලක් වෙලායි තිබෙන්නෙ. පාර්ලි­මේ­න්තුව ගත්තත්, පළාත් සභා එහෙ­මත් නැත් නම් ප්‍රාදේ­ශීය සභා හෝ නගර සභා ගත්තත්, මේ පද්ධ­ති­යම ජන­තාව බලා­පො­රොත්තු වූ සංස්කෘ­ති­යක පිහි­ටලා නෑ. ඒ සම්බ­න්ධව පොදුවේ සමා­ජ­යම කල­කි­රී­ම­කයි ඉන්නේ. ජන­තාව තුළ තිබෙන ඒ කල­කි­රීම, අප්‍ර­සා­දය තමයි විද්‍යා­රත්න සහෝ­ද­රයා වෙනත් ආකා­ර­ය­කට කිව්වේ. එයින් කිසි­සේත්ම අද­හස් වන්නේ නැහැ පාර්ලි­මේ­න්තුවේ සහ මහ­ජන නියෝ­ජිත ආය­ත­න­වල ජන­තාව වෙනු­වෙන් ක්‍රියා­ත්මක වන මහ­ජන නියෝ­ජි­ත­යන් නැති බවක්.

ඔබ පක්ෂ­යට මේ චෝද­නාව අදාළ නොවන බව සහ අනෙක් පක්ෂ­ව­ලට අදාළ වන බවද ඔබ පව­සන්නේ?

අපේ පක්ෂය පැත්තෙන් ගත්තොත් පළාත් පාලන ආය­තන නියෝ­ජ­නය කරන මන්ත්‍රී­ව­රුන් 437ක් ඉන්නවා; පාර්ලි­මේ­න්තුවේ 6ක නියෝ­ජ­න­යක් තිබෙ­නවා. මහ­ජන අව­ශ්‍යතා පසෙක තබා තමාගේ පෞද්ග­ලික කට­යුතු කර­ගත් බවට ඒ කිසිම කෙන­කුට චෝදනා නැහැ. ඒ වගේම අපේ පක්ෂයේ පාර්ලි­මේ­න්තුවේ සියලු දෙනාම උපා­ධි­ධා­රීන්.

අනෙක් කිසිදු පක්ෂ­යක ආය­ත­නික වශ­යෙන් ඒ දේශ­පා­ලන ආය­තන ව්‍යූහ­යන් තුළ තමන්ගේ මන්ත්‍රී­ව­රුන් සිදු කරන නොමනා ක්‍රියා සම්බ­න්ධ­යෙන් ගනු ලබන ප්‍රති­ප­ත්ති­මය තීන්දු-තීරණ නැහැ. අපේ පක්ෂයේ මහ­ජන නියෝ­ජි­ත­යන් යම් ආකා­ර­ය­කට තන­තු­රට අදාළ නොවන ක්‍රියා­වක නිරත වුව හොත් හෝ ජනතා අපේක්ෂා පසෙක තබා කට­යුතු කළ හොත්, ඔවුන්ට විරු­ද්ධව අධි­ක­රණ කට­යුතු සිදු කිරී­ම­ටත් පෙර පක්ෂය විසින්ම ඔවුන් පිටමං කර­නවා; මහ­ජන නියෝ­ජිත ධුර­යෙන් ඉවත් කර­නවා; පක්ෂ සාමා­ජි­ක­ත්වය පවා අහිමි වනවා. පාර්ලි­මේන්තු මන්ත්‍රී­ව­රුන් පවා අප එලෙස ඉවත් කළ අවස්ථා තිබෙ­නවා.

ඔබ එසේ කිවු­වත් රුහුණ විශ්ව­වි­ද්‍යා­ලයේ නව­ක­වධ සිද්ධිය සම්බ­න්ධ­යෙන් එහි ශිෂ්‍ය සංග­ම්වල 19 දෙනකු මේ වන විට රිමාන්ඩ් බන්ධ­නා­ගා­ර­ගත කර තිබෙ­නවා...

මීට පෙරත් ඒ සම්බ­න්ධව අප අපේ මතය ඉතා පැහැ­දි­ලිව ප්‍රකාශ කර තිබෙ­නවා. ජනතා විමුක්ති පෙර­මු­ණට සම්බන්ධ සමා­ජ­වාදී ශිෂ්‍ය සංග­මය මේ නව­ක­ව­ධ­යට විරු­ද්ධයි. පක්ෂ­යක් විදි­හට අප තීර­ණය කර තිබෙ­නවා මේ වධ ක්‍රම­වේ­දය නතර කළ යුතු බවට. ශිෂ්‍ය­යන්ට මානව දයාව ළඟා කර දීම­ටයි පිය­වර ගත යුත්තේ. එසේ නැතිව අනෙක් තැනැත්තා හිංසා-පීඩා­වට පත් කිරීම අප අනු­මත කර නැහැ.

ඒ වගේම අන්තරේ මේ සිය­ල්ලට සම්බන්ධ කර­ග­න්න­වාට අප විරු­ද්ධයි. එක් පොලිස් නිල­ධා­රි­යකු අල්ලස් ගත්තා කියලා සමස්ත පොලී­සි­ය­ටම ඒ අව­මා­නය සිදු කළ යුතු නැහැ. ඒ වගේම තමයි එක් විනි­ශ්ච­ය­කා­ර­යකු අප­රා­ධ­ය­කට සම්බන්ධ වූ විගස සමස්ත අධි­ක­ර­ණ­යම ඒ මට්ට­මින් මැන බැලිය යුතු නැහැ. තමන්ගේ නොහි­ක්මුණු මාන­සික තත්ත්ව­යන් තුළ සිටි­මින් කට­යුතු කරන අය සම්බ­න්ධ­යෙන් විශ්ව­වි­ද්‍යාල බල­ධා­රීන් වගේම රටේ නීතිය ආරක්ෂා කරන අයත් වහා පිය­වර ගත යුතුයි.

රජය උපා­ධි­ධා­රීන්ට රැකියා දීමට පිය­වර ගෙන, රැකියා දෙමින් තිබි­ය­දීත් ඒ අය තව­මත් උද්ඝෝ­ෂණ පිකටිං කර­නවා. මේක දේශ­පා­ලන අර­මු­ණක්ද? නැත් නම් වෙනත් පටු අර­මු­ණක්ද?

අවශ්‍ය කරන වේග­යෙන් ඒ කට­යුතු සිදු නොවී­මයි මෙතන ගැට­ලුව වී තිබෙන්නේ. පළාත් ගණ­නා­වක උපා­ධි­ධා­රීන් ඉන්නවා මේ වන විට අදාළ සම්මුඛ පරී­ක්ෂණ පවා සමත්ව ඇති නමුත් තව­මත් රැකියා සම්බන්ධ කිසිදු පිය­ව­රක් ගෙන නැති. ඒ අයගේ තරුණ කාලය නික­රුණේ ගෙවී යනවා. අදාළ අයට නිසි වෘත්තීය පුහු­ණු­වක් හෝ දෙමින් රැකියා උත්පා­ද­නය කිරීමේ කිසිදු වැඩ­පි­ළි­වෙ­ළක් ආණ්ඩුවේ නැහැ. මෙයින් අප අද­හස් කරන්නේ නැහැ සියලු උපා­ධි­ධා­රීන්ට රජයේ රැකියා ලබා දිය යුතු බවක්. ඒත් ආර්ථි­කයේ පුළුල් වීමත් සමඟ මේ පිරිස රටේ සංව­ර්ධ­න­යට දායක කර­ගැ­නීමේ පුළුල් වැඩ පිළි­වෙ­ළක් රජ­යට තිබිය යුතුයි. ඒ නිසයි උපා­ධි­ධා­රීන් සටන් කරන්නේ. උපා­ධි­ධා­රී­නුත් මෙත­නදී වැරැ­දියි. ඒ අයත් බලා­ගෙන ඉන්නවා ආණ්ඩු­වම ඒ අයට රස්සා දෙන කල්.

ළඟ­දීම ආණ්ඩු­වට විරු­ද්ධව මහ­පාරේ  උද්ඝෝ­ෂ­ණ­යක් කරන බවක් ඔබ පැවසූවා...

අප ආණ්ඩු­වට විරු­ද්ධව විශ්වා­ස­භං­ග­යක් ගෙන ආවා. එහිදී ආණ්ඩුව රැක්කේ විප­ක්ෂයේ ඉන්නා බව කියා­ගන්නා දෙමළ ජාතික සන්ධා­න­යයි. දින දෙකක් විරෝ­ධතා පාග­මන් පැවැ­ත්වූවා. දැන් අපට මහ­පාරේ විරෝ­ධ­තා­වට වඩා අවශ්‍ය වන්නේ ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­ණ­යට ජන­තාව පෙළ­ග­ස්වන-එකයි. අවශ්‍ය වූ විට සුදුසු පරිදි විරෝ­ධතා කිරී­මට අප පසු­බට වන්නේ නැහැ.

ජනා­ධි­පති අපේ­ක්ෂ­කයා ලෙස ශිරන්ති රාජ­පක්ෂ

මහ­ත්මිය එන කතා­වක් ඔබ පවසා තිබෙනවා.

එය මොන පද­න­ම­කින්ද කිව්වේ?

රාජ­පක්ෂ පිලේ මේ වන විට ඇතිව තිබෙන අර්බු­ද­යට විස­ඳු­මක් ලෙස තමයි ශිරන්ති රාජ­පක්ෂ මහ­ත්මිය කර­ළි­යට එන බව මම කිව්වේ. ඇත්ත­ටම ඒ පිලෙන් එන කෙනා අපට වැඩක් නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ­ය­ටත්, ශ්‍රී ලංකා නිද­හස් පක්ෂ­යට හා පොදු­ජන පෙර­මු­ණ­ටත් විරු­ද්ධව ජන­තාව පෙළ­ගැ­ස්වී­මයි අප කළ යුත්තේ.

Comments