මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

කොළඹ පදිංචි හින්දු 1989 උපත ලැබූ උස 5' 7" අධ්‍යාපනික හා වෘත්තීමය වශයෙන් සුදුසුකම් ලැබූ අන්තර් ජාතික සබඳතා පිළිබඳ ප්‍රථම උපාධිය හා මාස්ටර්ස් උපාධිය හිමි බහුජාතික සංවිධානයක සේවය කරන දියණියට අප සොයනුයේ උගත්,​ ස්ථාපිත,​ ගුණ ගරුක සහකරුවෙකි. විද්යුත් තැපෑල s​a​p​r​o​p​o​s​a​l​2​0​1​9​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B133860

පිටරට රෝහලක ස්ථිර රැකියාවක නියුතු අවුරුදු 33 උස අඩි 5 ක් පමණ රූමත් උපාධිධාරී වැඩිමහල් දියණියට ඉංග්‍රීසි දැනුම ඇති උගත් තරුණයෙකු දෙමව්පියෝ සොයයි. j​a​y​a​m​a​l​m​e​e​m​a​n​a​g​e​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​.​a​u​
B133884

බොදු පැහැපත් රූමත් චරිතවත් නව නිවසක් තැන්පතු දේපලැති ප්‍රධාන නගරයක ව්‍යාපාරයක නිරත ගණකාධිකරණය විභාග සමත් ගිණුම් නිලධාරිණීයක ලෙස රැකියාවේ නිරතව සිටී. 73 දෙසැ. උස 5' දියණියට ස්ථිර රැකියාවැති අවිවාහක පුතකු සොයයි. විනෝදයට විවාහක අයද නොලියන්න.
B133355

1993 උපන් උස 5' 7" වූ කොළඹ ප්‍රධාන බාලිකා විද්‍යාලයක අධ්‍යාපනය ලැබූ Evant and Hospitality Management ක්ෂේත්‍රයේ උසස් ඩිප්ලෝමාධාරී දැනට පෞද්ගලික අංශයේ රැකියාවක නියුතු රූමත් දියණියට උගත් ව්‍යාපාරික/​රැකියාවැති සුරා සූදුවෙන් තොර ප්‍රසන්න පෙනුමැති පුතෙකු,​ රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු උඩරට බොදු ගොවි කොළඹ තදාසන්න ප්‍රදේශයක පදිංචි මව සොයයි. එකම බාල සොහොයුරා තොරතුරු තාක්ෂණවේදී උපාධිධාරියෙකි. හඳහන් කොපිය සමග පවුලේ විස්තර පිළිතුරු ලිපියේ සඳහන් කරන්න. Email:d​p​r​o​p​o​s​a​l​.​a​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B134006

Comments