මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

අගනුවර බොදු/​ගොවි වැදගත් බෞද්ධ පරිසරයක වැඩුණු ගුණගරුක අවුරුදු 29 වයසැති 5' 10" උස සිහින් පෙනුමැති උපාධිධාරී කොළඹ උසස් පාසැලක උගත් පුද්ගලික අංශයේ පාලන අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු ලෙස ඉහළ වැටුපක් ලබන සුඛෝපභෝගී වාහනයක්,​ නිවසක් හා වෙනත් ආදායම් ලබන වතුපිටි හිමි යහපත් චරිතවත් පුතුට දෙමාපියන් සොයනුයේ ඉහළම උගත් මනා පැවතුම් ඇති විනීත සුදු සිහින් අවු 24 - 28 අතර ඉංග්‍රිසි දැනුමැති කරුණාබර වැදගත් දෙමාපියන්ගේ ගුණවත් දියණියකි. කේන්දරය සමග කරුණාකර ලියන්න. ටෙලිපෝන්. 011-2805989.
G134002

අඩි 5 අගල් 4 උසැති දකුණේ පෞද්ගලික අංශයේ අලෙවි විධායක තනතුරක් දරන දේපළ හිමි අවු. 29 කඩවසම් එකම පුතුට රූමත් සහකාරියක් සොයති. සෙ. 01,​ රාහු 01,​ කේතු 07 අඟහරු 02,​ කාල සර්ප යෝගයේ උත්‍රපුටුප නැකතට ගැළපෙන අය පමණක් ලියන්න. 0413415941.
G133879

එංගලන්තයේ පදිංචි සිංහල බොදු ගොවි ඉතා වැදගත් පවුලක දෙමාපියෝ තම 23 හැවිරිදි කඩවසම් පුතුට 5' 10" ඉතා රුමත් සුදු චරිතවත් වැදගත් දියණියක් සොයයි. අන් කරුණු නොසැලැකේ. ඔහු විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පාඨමාලාවක් හදාරයි. දැනට හතරවන වසරේය. විමසන්න. email:h​d​s​4​l​a​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​
G133907

මහනුවර ආසන්නයේ වයස අවුරුදු 42+,​ උස 5' 9" ඉංග්‍රීසි කථා කළ හැකි,​ උපාධිධාරී රජයේ රැකියාවැති පුතුට වයස 38 ට අඩු සුදුසු සහකාරියක් විශ්‍රාමික දෙමව්පියන් සොයති. ආගම්/​කුල භේද නොසැලකේ. කුජ දෝෂ සහිත කේන්ද්‍ර විශේෂයි. විදේශ රටක පදිංචියට යාමට වුවද කැමතිය. k​a​n​d​y​1​9​7​6​@​o​u​t​l​o​o​k​.​c​o​m​
G134036

Comments