දංකොටුව පෝසිලේන් අයිවරි පිඟන් භාණ්ඩ වෙ‍ෙළඳපොළට | සිළුමිණ

දංකොටුව පෝසිලේන් අයිවරි පිඟන් භාණ්ඩ වෙ‍ෙළඳපොළට

සුඛෝපභෝගී හා අලංකාර පෝසිලේන් පිඟන් භාණ්ඩ සඳහා කීර්තිමත් නාමයක් හිමි කරගෙන සිටින දංකොටුව පෝසිලේන් සමාගම මෑතකදී සිය අයිවරි ශ්‍රේණිය යටතේ වන පිඟන් භාණ්ඩ පෙළ ශ්‍රී ලංකා වෙළඳපොළට හඳුන්වා දෙන ලදී. දේශීය හා ගෝලීය වෙළෙඳපොළවල ඇති අලංකාර ප්‍රවණතා, නවෝත්පාදන හා නවීන මෝස්තර සඳහා කීර්තියට පත්ව ඇති මෙම නව අයිවරි ශ්‍රේණියේ පිඟන් භාණ්ඩ පෙළ සුවිශේෂී වන්නේ එය සත්ව අස්ථි ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් තොරව නිෂ්පාදනය කර තිබීම හේතුවෙනි.

විශේෂ වර්ණයකින් යුක්ත මෙම නිෂ්පාදන පෙළ තව දුරටත් සුවිශේෂී වන්නේ එහි අහිතකර කැඩ්මියම් අඩංගු නොවීමයි. ඒ අනුව ස්වයංක්‍රිය පිගන් සෝදන යන්ත්‍ර සහ මයික්‍රෝවේව් උදුන් තුලද භාවිතය ගැටලුවක් නොවේ. අයිවරි ශ්‍රේණියේ පිඟන් භාණ්ඩ හඳුන්වාදීමත් සමඟ අප අපගේ දංකොටුව පෝසිලෙන් සන්නාමය ඊළඟ ස්ථරයට ඔසවා තැබුවෙමු.

අදහස්