සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයේ නියුතුවූවන්ට සහ උසස් පෙළ අවසන් ශිෂ්‍යයන්හට ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිධාරියෙකු වීමේ අවස්ථාවක් | සිළුමිණ

සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයේ නියුතුවූවන්ට සහ උසස් පෙළ අවසන් ශිෂ්‍යයන්හට ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිධාරියෙකු වීමේ අවස්ථාවක්

 උපාධිධාරියකු වීම බොහෝ දෙනෙකුගේ සිහිනයක් වුවත් එම සිහිනය යථාර්ථයක් බවට පත් කර දීමට හැකියාවක් සහ දැක්මක් ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය සතුය. 1980 වර්ෂයේ ආරම්භ වූ ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය, ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක් වන අතර විවෘත සහ දුරස්ථ ඉගැනුම් ක්‍රමයේ ප්‍රමුඛයා සහ පුරෝගාමියා ද වේ. උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා ලබා ගැනීමට දැඩි උනන්දුවක් දක්වන ඔබට ඉහත දැක්වූ සියලු බාධක ජය ගනිමින් ඒ සඳහා මං පෙත් විවර කර ගැනීමේ අගනා අවස්ථාව එම අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් උදා වී ඇත.

දුරස්ථ ඉගෙනීම් ක්‍රමවේදය ඔස්සේ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයෙන් උපාධියක්

දුරස්ථ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ප්‍රමුඛයා වන ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය අනෙකුත් රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල හා සමාන නීතිමය වලංගු භාවයක් සහිත අධ්‍යාපන ආයතනයකි. විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේදී ඔබ ලබන්නාවූ අධ්‍යාපනයෙන් ඔබට අදාළ ක්‍ෂේත්‍රයේ විශිෂ්ටයෙකු බවට පත් කරවනවා පමණක් නොව අනෙකුත් ජීවන කුසලතා කාල කළමනාකරණය, ස්වයං සංවිධානාත්මක බව, ආත්ම විශ්වාසය, ස්වාධීනත්වය හා නායකත්වය ආදි ගුණාංග වර්ධනය කරගැනීම සඳහා ඔබට මඟ පෙන්වයි. මෙවන් ගූණාංගයන්ගෙන් හෙබි ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිධාරීන් බොහෝ සේවායෝජකයන් විසින් අගය කරනු ලබයි. අපගේ විවෘත හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය ස්වයං අධ්‍යයන හා ස්වාධීන ඉගෙනුම මත පදනම් වන අතර එය දුරස්ථ අධ්‍යාපනය ලබන සිසුවා තුළ ස්වයං අධීක්ෂණ හැකියාව වර්ධනය කරයි.

ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය අනෙකුත් සම්ප්‍රදායික විශ්ව විද්‍යාලවල පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයට වඩා වෙනස් වූ ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරන බැවින් එහිදී නිතිපතා දේශන පැවැත්වීම වැනි සිසුන් සමඟ මුහුණට මුහුණලා සිදුකරන ඉගැන්වීම් අවම වශයෙන් යොදාගනී. ඒ වෙනුවට ගුණාත්මක ආකාරයෙන් පරික්‍ෂාකාරීව සකස් කරන ලද විෂයානුබද්ධ පොත් පත් සහ අනෙකුත් ආකාරයේ ඉගෙනීම පහසුකිරිමේ ආධාරකයන් භාවිතා වේ. සාකච්ඡා,

මීට අමතරව විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වන විවිධ වයස් මට්ටම්වල පසුවන නවක සිසුන්ට ඔවුන්ගේ ඉගෙනීම ස්වාධීනව සිදු කර ගැනීමට අවශ්‍ය වන ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම, පරිගණක දැනුම, නිර්මාණාත්මක චින්තනය, කාල කළමනාකරණය, තීරණ ගැනීම වැනි හැකියා වර්ධනය කරගැනීම සඳහාද පාඨමාලා පවත්වනු ලබයි.

ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ශාඛාව නාවල පිහිටා තිබෙන අතර අනෙකුත් ශාඛාවන් මහනුවර, මාතර, යාපනය, අනුරාධපුරය, බදුල්ල, කුරුණෑගල, මඩකලපුව හා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයන්හි පිහිටා තිබේ. එබැවින් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා වඩා පහසු හා ආසන්න ස්ථානයක් තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාව ඔබට හිමි වේ. අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය අනෙකුත් සම්ප්‍රදායික විශ්වවිද්‍යාල වලින් වෙනස් වුවද, ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය මඟින් ලබාදෙන උපාධිය සෙසු රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල මඟින් ලබා දෙන උපාධි හා සමාන වන අතර එයට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ඉතා ඉහළ පිළිගැනීමක් ඇත. වර්ෂ 1980 සිට අද දක්වා ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලබන සිසුන් සංඛ්‍යාව 3000 සිට 40000 කට අධික ප්‍රමාණයක් දක්වා වැඩි වී ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපනය ලබන විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ගෙන් විශාල කොටසක් එමඟින් නියෝජනය වේ.

උපාධි පාඨමාලා සඳහා සහනදායි ගාස්තුවක්

ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව යටතේ පවතින විශ්වවිද්‍යාල 15න් එකක් වන බැවින් සිසුන් අධ්‍යාපන කටයුතුවලට දරන වියදමෙන් කොටසක් රජය විසින් දරනු ලබයි. ඒ නිසාම සිසුන්ට ඉතාම සාධාරණ මුදලක් ගෙවා අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කර ගැනීමේ අවස්ථාව ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය මඟින් ලබා දෙයි. අධ්‍යාපනය සඳහා මුදල් ගෙවීමට ඉතාමත් නම්‍යශීලී ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දී ඇති අතර වසරකට වාරික දෙකකින් මුදල් ගෙවීමේ අවස්ථාව සිසුන්ට ලැබේ. මීට අමතරව සිසුන්ගේ දක්ෂතා හා අවශ්‍යතා මත මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීම සඳහා වූ ශිෂ්‍යත්ව ක්‍රම කිහිපයක් ද හඳුන්වා දී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය සෞඛ්‍ය හා සමසෞඛ්‍ය හා සම්බන්ධ විවිධ වූ උපාධි ලබා දෙයි

‘සෞඛ්‍ය විද්‍යාපීඨය’ ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ ළාබාලතම පීිඨය වුවද වර්තමානය වන විට හෙද, වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යා, ඖෂධවේද, මූලික විද්‍යා හා මනෝවිද්‍යා හා උපදේශන යන දෙපාර්තමේන්තු පහක් ස්ථාපිත කිරීමේ හැකියාව ලැබී තිබේ. දැනට හෙද, වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යා, ඖෂධවේදය, හා මනෝවිද්‍යා හා උපදේශන යන දෙපාර්තමේන්තුවල සිසුන් 3000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් උපාධි හදාරනු ලබන අතර සියලු උපාධි පාඨමාලා පවත්වනු ලබන්නේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙනි. එම උපාධි පාඨමාලාවලින් දැනටමත් සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා වල නියුතු වෘත්තිකයන්ගේ වෘත්තීය සංවර්ධනය සඳහා මහත් පිටුවහලක් සපයන අතර, අනෙකුත් සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන්ටද උසස් අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීම සඳහා අභිප්‍රේරණයක් ලබා දෙයි. සෞඛ්‍ය පීඨය තුළ 2018 වර්ෂයේ ආරම්භ කළ මනෝවිද්‍යා ගෞරව උපාධි පාඨමාලාව අපගේ නවතම උපාධි පාඨමාලාව වුවත් ඒ සඳහා ද ඉතා විශාල අයදුම්පත් ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් කර තිබිණි.

හෙද වෘත්තියේ නව මානයන් සොයා යෑමට ඔබ සූදානම් ද?

රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක් මඟින් ප්‍රථම වරට හෙද වෘත්තිකයන් වෙනුවෙන් විද්‍යාවේදී හෙද ගෞරව උපාධිය පිරිනැමීමේ අභිමානය හිමි වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයටයි. වෘත්තීයවේදීත්වයේ පරිපූර්ණත්වය ළඟා කරනුවස් දැනුම, ආකල්ප හා කුසලතා වලින් පරිපූර්ණ හෙද වෘත්තිකයන් බිහි කිරීමේ අරමුණින් 1994 වර්ෂයේ ඇරඹි මෙම උපාධි පාඨමාලාව, අද වන විට හෙද වෘත්තීයේ නව මානයන් ඔස්සේ ඉදිරියෙන් ඉදිරියටම යමින් පවතින දිවයිනේ විශිෂ්ටතම හෙද උපාධි පාඨමාලාවයි. සෑම වර්ෂයකම පාහේ සැලකිය යුතු සිසුන් සංඛ්‍යාවක් අප හා සම්බන්ධ වන අතර, එසේ අප විශ්වවිද්‍යාලයෙන් බිහිවන උපාධිධාරී හෙද වෘත්තිකයන් දේශීය සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයේ උපාධිධාරී හෙද වෘත්තිකයන්ගේ හිඟය පියවීමෙහි ලා සුවිශේෂී කාර්ය භාර්යක් ඉටු කරයි.

දශක දෙකකට අධික කාලයක් තුළ 1600කට ආසන්න උපාධිධාරීන් ප්‍රමාණයක් බිහි කර ඇති විවෘත විශ්වවිද්‍යාලීය හෙද අංශය, මෙවර ජූනි මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිත උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේදී ද තවත් උපාධිධාරී හෙද වෘත්තිකයන් 297ක් සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයට දායාද කරන්නේ මහත් අභිමානයෙනි. දිවයින පුරා විසිරී සිටින හෙද හෙදියන් හට අප ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථාන මඟින් එම පාඨමාලාව හැදෑරීමට අවස්ථාව සලසා ඇති අතර එමඟින් නිවැරදි ශිල්පීය දැනුමෙන් සන්නද්ධ විශිෂ්ට හෙද වෘත්තිකයෙකු ලෙස සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයට දායක වීමට ඔබට අවකාශය සැලසෙනු ඇත.

ඉන් නොනැවතී සිය අත්දැකීම් හා කුසලතා මඟින් ගෝලීය හෙද ප්‍රජාවෙහි සාඩම්බර කොටස්කරුවකු වීමට ඔබට ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලීය විද්‍යාවේදී හෙද ගෞරව උපාධි පාඨමාලාව මහඟු පිටිවහලක් වනු ඇත.

ඖෂධවේදය ඔබගේ වෘත්තීය තෝරාගැනීමද?

රැකියාවේ නියුතු ඖෂධවේදීන්ගේ උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා ලබා සඳහා දිගු කාලීනව පැවති ඉතා ඉහළ ඉල්ලීමට පිළිතුරක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ ඖෂධවේදී ගෞරව උපාධිය ආරම්භ කරන ලදී.

එම පාඨමාලාවේි මූලික අරමුණ වනුයේ ඖෂධවේදී වෘත්තියේ පවතින අවශ්‍යතා හා අභියෝගවලට කාර්ක්‍ෂමව දායක විය හැකි දක්‍ෂ ඖෂධවේදියෙකු බිහි කිරීම සඳහා උපාධිධාරියෙකු ලෙස දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප සංවර්ධනය කිරීමයි.

තවද සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයේ අවශ්‍යතා සඳහා ගැළපෙන වෘත්තියේ සදාචාර සම්පන්න පුරුදු හා වෘත්තිය චර්යාධර්ම පවත්වා ගැනිම, ගැටලු විසඳීමේ හැකියාව වර්ධනය කිරීම , සන්නිවේදන කුසලතා ප්‍රගුණ කිරීම, විචාරාත්මක චින්තනය සංවර්ධනය කිරීමද මෙහිදී අවධාරණය කර ඇත. මෙවර ජූනි මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිත උපාධි ප්‍රධානෝත්සවයේදී ප්‍රථම වරට ඖෂධවේදී උපාධිධාරීන් කණ්ඩායමක් සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයට දායාදවීමට නියමිතය.

වෛද්‍ය රසායනාගාර තාක්ෂණවේදී ඔබට වෘත්තිය දියුණුවට අවස්ථාවක්

සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයේ අවශ්‍යතා වලට පමණක් නොව අධ්‍යාපනික හා පර්යේෂණ වල නියැලීම සඳහා අවශ්‍ය වන පුළුල් හා යාවත්කාලීන වු දැනුමක් ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය මඟින් පිරිනමන වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යා ගෞරවවේදී උපාධි පාඨමාලාව මගින් ඔබට ලබා ගැනීමට අවස්ථාව උදා වී ඇත. රැකියාවේ නිරත වී සිටින වෛද්‍ය රසායනාගාර ශිල්පීන් හට උපාධිධාරියෙකු බවට පත් වීම තවදුරටත් සිහිනයක් නොවන්නේ මෙම පාඨමාලාව විවෘත සහ දුරස්ථ ඉගැනුම් ක්‍රමය යටතේ පිරිනමන බැවිනි. ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් දියුනු වෙමින් පවතින වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යා ක්‍ෂේත්‍රය තුඝ වෘත්තීමය කුසලතාවන්ගෙන් හා නිපුනත්වයෙන් සපිරි වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යා උපාධිධාරින් බිහි කරලීම මෙම පාඨමාලාවේ ප්‍රධාන අරමුණවේ.

@මනෝවිද්‍යාව ඉගෙනීමට උනන්දුවක් දක්වන ඔබට

මනෝවිද්‍යා විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය 2018 වර්ෂයේ දී ප්‍රථමවතාවට ආරම්භ කරන ලද්දේ විවිධ වෘත්තිකයින්ට, උසස් අධ්‍යාපනය හැදෑරීමේ අවශ්‍යතාවක් ඇති වැඩිහිටි අයට , හා උසස්පෙළ අවසන් කළ සිසුන්ට උසස් ප්‍රමිතියකින් යුතු උපාධියක් හැදෑරිමට ඇති අවස්ථාව උදා කිරීමේ අරමුණින් යුතුවයි.

මනෝවිද්‍යාවේ ප්‍රධාන ක්‍ෂේත්‍රයන් වන සෞඛ්‍ය මනෝවිද්‍යාව, උපදේශන මනෝවිද්‍යාව, මානව සංවර්ධනය පිළිබඳ මනෝවිද්‍යාව, අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව, වෘත්තීය මනෝවිද්‍යාව හා සායනික මනෝවිද්‍යාව ආදී ක්‍ෂේත්‍රයන්හි හා මනෝවිද්‍යාව හා සම්බන්ධ වෙනත් ක්‍ෂේත්‍රයන්හි වෘත්තීමය මනෝවිද්‍යාඥයෙකු වීම සඳහා මූලික සුදුසුකම් මෙම උපාධිය තුළින් සපිරෙනු ඇත. මනෝවිද්‍යා පිළිබඳ උපාධියක ඇති තවත් සුවිශේෂිතාවක් නම්, එය වෙනත් වෘත්තීමය ක්‍ෂේත්‍රයන්, එනම් සමාජ සේවා, ව්‍යාපාර, මානව සම්පත් කළමනාකරණය, පාරිභෝගික සේවා, මාධ්‍ය, වෙළඳ දැන්වීම්කරණය සඳහා ද අදාළ කර ගත හැකිවීමයි. මෙම උපාධිය හැදෑරීම තුළින් පුද්ගලයන්ට තම වෘත්තීය අභිවෘද්ධිය සලසා ගත හැකි වනවා සේම, මිනිස් හැසිරීම හා මනසේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් ලබා ගැනීමෙන් ජීවිතයේ අභියෝග වලට සාර්ථකව මුහුණදීමේ හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

ඉහත සඳහන් උපාධි පාඨමාලා සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම 2019.06.23 සිට 2019.07.23 දක්වා සිදුකරනු ලැබේ. හෙද, ඖෂධවේදී, වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යා උපාධි සඳහා මෙම ක්‍ෂේත්‍රයන්හි ඞ්ප්ලෝමාධාරීන්ට අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර, මනෝවිද්‍යා ගෞරවවේදී උපාධිය සඳහා උසස් පෙළ අවසන් කළ සිසුන්ට හා ඒ සඳහා උනන්දුවක් ඇති විවිධ වෘත්තිකයින්ට අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීමට පහත සඳහන් අන්තර්ජාල ලිපිනය භාවිතා කරන්න.
www.ou.ac.lk/.එසේ නැත්නම් [email protected] යන විද්‍යුත් තැපෑල භාවිතා කරන්න. නාවල පිහිටි ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ශාඛාවෙන් හෝ කුමන හෝ ප්‍රාදේශීය ශාඛාවක් වෙතින් වැඩිදුර තොරතුරු ලබාගත හැකිය. 

Comments