වෛද්‍ය ෂාෆිගේ පරීක්ෂණ මාරු කරන්න බෑ | සිළුමිණ

වෛද්‍ය ෂාෆිගේ පරීක්ෂණ මාරු කරන්න බෑ

මතභේදයට තුඩු දී ඇති කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ නාරි හා ප්‍රසවවේද අංශයේ වෛද්‍ය ෂාෆි සම්බන්ධයෙන් සිදු කෙරෙන පොලිස් පරීක්ෂණ, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉවත් කොට විශේෂ විමර්ශන ඒකකයට යොමු කරන ලෙස ජාතික පොලිස් කොමිසම විසින් කරන ලද ඉල්ලීම වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කොට තිබේ.

වෛද්‍ය ෂාෆි සම්බන්ධයෙන් කෙරෙන විමර්ශන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පක්ෂග්‍රාහීව සිදු කරන බැවින් වෙනත් පොලිස් කණ්ඩායමකට පරීක්ෂණ පවරන ලෙස අගතියට පත් මවුවරුන්ගේ පාර්ශ්වය නියෝජනය කරන නීතිඥවරයකු විසින් ජාතික පොලිස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබිණි. ඒ අනුව ජාතික පොලිස් කොමිසම විසින් වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයාට දැනුම් දීමක් කර තිබුණේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කර පොලිස් විශේෂ විමර්ශන ඒකකය මගින් පරීක්ෂණයක් කරන ලෙසය.

Comments