ප්‍රහාරයෙන් පසු රට ගොඩගැනීම නිසි ලෙසින් සිදු කළා - අගමැති | සිළුමිණ

ප්‍රහාරයෙන් පසු රට ගොඩගැනීම නිසි ලෙසින් සිදු කළා - අගමැති

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සිදු වී තෙමසක් සපිරෙන මේ අවස්ථාවේ, ප්‍රහාරයෙන් පසු ගත් කඩිනම් පියවර හේතුවෙන් දෙමසක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළ ඊට සම්බන්ධ සියලු දෙනා නීතියේ රැහැනට හසු කරගැනීමට අපට හැකිවීම සම්බන්ධව ආරක්‍ෂක අංශ වෙත ප්‍රශංසාව පුදකළ යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියි.

ප්‍රහාරයෙන් අහිමි වූ ජීවිත වෙනුවෙන් වන්දි ලබාදීම, තුවාල ලත් අයට වන්දි සහ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමේ පහසුකම් සැලසීම, අනාථ වූ දරු දැරියන් වෙනුවෙන් අරමුදලක් පිහිටුවීම, හානියට පත් දේවස්ථාන හා පෞද්ගලික දේපල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම, ජන ජීවිය යථා තත්වයට පත් කිරීම, ප්‍රහාරය නිසා අඩපණ වූ ආර්ථිකයට යළි ශක්තිය ලබා දීම, සංචාරක ව්‍යාපාරය පණ ගැන්වීම හා පොදුවේ ජාතික ආරක්‍ෂාව තහවුරු කිරීම වැනි කටයුතු සියල්ල මේ වන විට සාර්ථක අන්දමින් ක්‍රියාවට නංවා ඇති බවද එම නිවේදනයේ දක්වා තිබේ.

Comments