ධීවර ප්‍රජාවට තවදුරටත් අනතුරු ඇඟවෙයි | සිළුමිණ

ධීවර ප්‍රජාවට තවදුරටත් අනතුරු ඇඟවෙයි

මේ දිනවල රටේ තෙත් කලාපයට බලපාන වැසි තත්ත්වය හා දැඩි සුළං තත්ත්වය ඉදිරි දින කීපය තුළ තරමක් අඩු වීමට ඉඩ ඇතත් අද හා හෙටත් (21, 22) වැසි හා සුළං තරමක් තිබිය හැකි බවද, ඒ අනුව ධීවර ජනතාව හා වෙරළ භාවිත කරන ජනතාව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනාවැකි පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීම වැදගත් බවද ඒ මහතා පවසයි.

පසුගිය 18, 19 දිනවල පැවැති අධික වර්ෂාව නිසා කළුතර හා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවල පහත් බිම් හරහා සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති වී තිබිණි. පීඩාවට පත් වූ අයට අවශ්‍ය සහන සැලසීමට ජාතික ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සියලු කටයුතු යොදා ඇතැයි එහි නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා පවසයි.

 

Comments