සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

අමතර ඉගැන්වීම් - ටියුෂන්

6-11 විද්‍යාව,​ ගණිතය,​ ඉංග්‍රීසි හා සිංහල මාධ්‍යයෙන් වෛද්‍ය සිසුවෙකු නිවසට පැමිණ උගන්වයි. කොළඹ අවට. 071-2271268.
059757

ඉදුම් හිටුම් තිබේ

රැකියාවක නියුතු කාන්තාවන්ට සහ සරසවි සිසුවියන්ට නවාතැන් ඇත. මුදියන්සේගේවත්ත,​ දළුගම. ටෙලි. 0768645906.
067339

රැකියාවේ නියුතු පිරිමි ළමුන් තිදෙනෙකුට නවාතැන් පහසුකම් ඇත. නුගේගොඩ,​ තලපත්පිටිය. විමසීම් : 0112-833835,​ 0702594725,​ 0704370057. l​a​h​i​r​u​_​s​h​a​r​i​k​a​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​
068201

Comments