සති අන්ත සිනමාව | සිළුමිණ

සති අන්ත සිනමාව

සතියේ දවස් පහම මැෂිම් වාගේ වැඩ කරන අපිට සති අන්තය ලබනවා කියන්නේ සිංහල අවුරුදු එනවා වාගේ දෙයක්. ගතට සිතට දැනෙන්නේ පුදුමාකාර ආනන්දයක්. හැබැයි ඒ නිවාඩු දවස් දෙකත් ඔහේම ගතවුණොත් යළි සඳුදා උදා වෙන්නේ ලොකු අලසකමකින්. ප්‍රබෝධවත් සතියක් උදාවෙන්න නම් සති අන්තය රස බර එකක් වෙන්න ඕනෑ. හුඟාක් අය ‍තෝරා ගන්නේ කලාව, සංගීතය, සිනමා රසාස්වාදය, සති අන්තය අලුත් කරනවා. ඔළුවෙ බර අඩුකර මනසට සිතන්න අලුත් රුධිරවාහිනි ගලා එනවා. ඇත්තට ම කළුවර කාමරයක් ඇතුළේ විඳින රසය ගේ මැද සාලයේ ලබන්න බෑ. ඩී.වී.ඩී. දහයක් ගෙනත් බැලුවත් සිනමාමය රසාස්වාදය ලබාගන්න බෑ. මේ කාලේ ලස්සන ෆිල්ම් කිහිපයක් සිනමාශාලා වල දුවනවා. තෙරණියකගේ කතාව - කුමාරයෙකුගේ කතාව - පවුල් පිටින් ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඒ වාගේම ලෝකයෙන් ම පිදුම් ලැබූ සිනමාපට. හෙට අනිද්දා විජයබා කොල්ලය... ත් එනවා. යන්න සිනමා ශාලාවකට... හරි නිදහසේ මේ සොඳුරු කලාව රස විඳින්න. සතිය ඔබට සතියක් ඇතුව ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. හිනාවෙලා සඳුදාට වැඩට යන්න පුළුවන් කියලා කියන්නම් කෝ...

Comments