තාරකා කොටු­වක හැඩ­යෙන් යුතු යාප­නය බළ­කො­ටුව | සිළුමිණ

තාරකා කොටු­වක හැඩ­යෙන් යුතු යාප­නය බළ­කො­ටුව

මේ පාසල් නිවාඩු කාලේ යාප­නය පැත්තෙ යන්න පුංචි ඔයාලා හිතා­ගෙන ඉන්නව නම් යාප­නය බළ­කො­ටුව නැති­නම් යාප­නය කොටුව පැත්තෙ යන්න අම­තක කරන්න එපා. යාප­නය බළ­කො­ටුව එහෙ­මත් නැති­නම් යාප­නය කොටුව පිළි­බඳ දකුණේ අයගෙ අව­ධා­නය වැඩි වුණේ උතුරේ යුද්ධ­යත් සම­ඟයි.

1618 දී පෘතු­ගීසි ජාතික පිලිප් ද ඔලි­වේරා යටතේ ඉදි­කෙ­රුණු මේ බළ­කො­ටුව අද­ටත් ශක්ති­මත්ව පැව­තීම පිළි­බඳ නම් පුදුම විය­යු­තුයි. උතුරේ ත්‍රස්ත­වා­දීන් වරින් වර කඩා­වැදී මෙම බළ­කො­ටුව අල්ලා ගැනී­මට උත්සාහ කර ඇත. එම හේතුව නිසා බළ­කො­ටුව ප්‍රති­සං­ස්ක­ර­ණය කිරීම් අත­ර­මඟ නැවතී තිබෙ­නවා. වර්ත­මා­නයේ ඒ අභි­යෝග කිසි­වක් නැති නිසා යුද හමුදා නිල­ධා­රීන් එහි අලු­ත්වැ­ඩියා කට­යුතු සිදු­ක­ර­නවා.

පෘතු­ගීසි ජාති­ක­යින් මෙම බළ­කො­ටුව සකසා තිබෙන්නේ සතුරු ආක්‍ර­ම­ණ­ව­ලින් බේරෙන්න වගේම ඔවුන්ගේ යුද කට­යුතු ශක්ති­මත් කරන්න හිතා­ගෙ­නය. ඊට පස්සේ බළ­කො­ටුවේ අයි­ති­ක­රු­වන් වුණේ ඉංග්‍රීසි ජාති­ක­යින්. ඔවුන් ඉතා හොඳින් ප්‍රති­සං­ස්ක­ර­ණය කර මේ බළ­කො­ටුව ආරක්ෂා කළා. ඉංග්‍රීසි ජාති­ක­යින් 1795 දී අල්ලා ගත් මෙම බළ­කො­ටුවේ 1948 වසර තෙක් ඔවුන්ගේ බලය පවත්වා ගැනී­මට කට­යුතු කළා. තාරකා කොටු­වක හැඩ­යෙන් යුතුව අක්කර 56 ක් වැනි විශාල ප්‍රමා­ණ­ය­කින් යුතු මේ බළ­කො­ටුව යාප­නය නිරි­ත­දිග අන්තයේ කළ­පු­වට ආස­න්නව ඉදි­කර තිබීම නිසා එහි ඇති චම­ත්කා­රය ඉහ­ළයි. ලංකාවේ විශා­ල­තම දෙවැනි බළ­කො­ටුව ලෙස සැල­කෙන යාප­නය කොටුවේ නිරි­ත­දිග ප්‍රදේ­ශයේ මුහු­ණ­තට හානි වූයේ ත්‍රස්ත­වාදී ප්‍රහාර නිසාය.

පී.ඒ. කවිෂ්ක නිලු­මින්ද
9 ශ්‍රේණිය,
තිස්ස­ම­හා­රාම ම.වි.,
තිස්ස­ම­හා­රා­මය

Comments