රැකී රක්ෂා | සිළුමිණ

රැකී රක්ෂා

ඇබැර්තු - තොරතුරු තාක්ෂණය

මෘදුකාංග හා දෘඩාංග පළපුරුද්ද,​ පරිගණක නඩත්තුව,​ ජාල පද්ධති,​ CCTV පද්ධති පිළිබඳ මනා පළපුරුද්දක් අවම වශයෙන් වසර 2 - 3 පළපුරුද්ද තිබිය යුතුය. වැටුප් හා ප්‍රතිලාභ ෆ්‍රිජි ඉංජිනියරිං සර්විසස් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්,​ 145,​ සිරි ධම්ම මාවත,​ කොළඹ 10. 011-7855800,​ 071-4947001,​ 071-4219984,​ f​r​i​g​i​@​s​l​t​.​l​k​
065034

ඇබෑර්තු - රියදුරු

බර වාහන බලපත්‍ර සහිත රියදුරන් ඩිලිවරි සඳහා රත්මලාන,​ දෙහිවල,​ ගල්කිස්ස,​ මොරටුව,​ වෙන්නප්පුව,​ මාරවිල,​ නයිනමඩම අවටින් අවශ්‍යයි. වැටුප 38,​000/​- ඉහළින් ලබාගත හැකිය. විමසීම්. නෙස්කෝ එන්ටර්ප්‍රයිසස්,​ නො.29/​5,​ 4 පටුමග,​ රත්මලාන. 0777-263954.
065711

ඇබෑර්තු - හෝටල්/ බේකරි

රත්නපුර නගරයේ ආපනශාලාවක් සඳහා පළපුරුදු දක්ෂ ඉන්දියානු ආහාර පිසිය හැකි සූපවේදියෙක් සොයයි. ආකර්ෂණීය වැටුපක් සහ අමතර දීමනා. නවාතැන් පහසුකම් සහ ආහාර පාන ආයතනය මගින් ලබාදේ. අමතන්න. 0774340300.
057579

ඇබෑර්තු - විවිධ

අලුත් සේවක සේවිකාවන් අවශ්‍යයි. පරිගණක සාමාන්‍ය දැනුම ඇති උසස් පෙළ සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් අධ්‍යාපන සුදුසුකම් නොලබා කොළඹ ව්‍යාපාරික ස්ථානයකට අවුරුදු 24 අඩු රැකියාවක් සඳහා හැකි ඉක්මනින් විමසන්න. 0718175007,​ 0759175007,​ 0112344305. සෙත්සිරි මියුසික් සෙන්ටර්,​ 1/​3,​ මල්වත්ත පාර,​ කොළඹ 11.
064431

බර සහ සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් කන්ටේනර් රථ රියදුරන් මාසික ඉපයීම රු. 75,​000/​- පමණ,​ කන්ටේනර් රථ සහයකයින් මාසික ඉපයීම රු. 40000/​-,​ වාහන මිකැනික්වරුන්,​ ටින්කරින් සහ පේන්ට්වරුන්,​ Riders සහ පුහුණුවන්නත් නවාතැන් දිය හැක. පොලිස් සහ ග්‍රාමසේවක සහතික සමග පැමිණෙන්න. වර්ල්ඩ් එක්ස්ප්‍රස් ආයතනය,​ නො.191,​ තුඩැල්ල,​ පමුණුගම පාර. බෝපිටිය,​ ජා-ඇල. (ජයරාණී ලී මෝල අසල) දුරකථන අංක : 077-2353601,​ 076-5309820.
066269

Securits ඇබෑර්තු ඇත. Visiting Officers VO. 0767169168 /​ 0777304740.
065677

Comments