සුව ඇමැතිගේ සෞඛ්‍ය මෙහෙවර මල්වතු සහ අස්ගිරි මහනාහිමිවරු අගයති | සිළුමිණ

සුව ඇමැතිගේ සෞඛ්‍ය මෙහෙවර මල්වතු සහ අස්ගිරි මහනාහිමිවරු අගයති

යහපාලන රජය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවාව ලබා ඇති දියුණුව මල්වතු සහ අස්ගිරි මහනාහිමිවරුන්ගේ ඇගයීමට ලක්වූ බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පැවැසීය. සෞඛ්‍ය සේවා‍වේ දියුණුව වෙනුවෙන් ගත් ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දු තීරණ ගැනද මහනාහිමිවරුන් දැනුවත් කළ අමාත්‍යවරයා මල්වතු පාර්ශ්වයේ මහනායක තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ සුමංගල නාහිමියන් බැහැදුටු අවස්ථාව.

Comments