මිහින්තලේ සංවර්ධන වැඩ ඇරඹේ | සිළුමිණ

මිහින්තලේ සංවර්ධන වැඩ ඇරඹේ

සුනට අරුණ වැඩසටහන යටතේ රුපියල් ලක්ෂ 2380ක වියදමින් මිහින්තලය රජමහා විහාරයේ සංවර්ධන කටයුතු රැසක් පසුගියදා නිවාස ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු ඇමැති සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම පුද බිමේදී ඇරැඹිණි. එහිදී ලක්ෂ 120ක වියදමින් මිහින්තලා මහා සෑය ප්‍රමුඛ පරිවාර ස්තූපවල තීන්ත ආලේප කිරීම සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයාගේ මූලිකත්වයෙන් සිදු වූ අවස්ථාව.

Comments