සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

ගෘහ භාණ්ඩ විකිණීම

නැදුම් ඇන්ටික් සෙට් එකක් විකිණීමට ඇත. රාජගිරිය. ටෙලි. 0112792659.
061017

වීසීආර්. සීඩී ඩීවීඩී සහ වීඩියෝ ක්‍රීඩා විකිණීම

සිංහල /​ හිංදි,​ දමිළ /​ ඉංග්‍රීසි,​ ඔරිජිනල් CD,​ LP/​EP,​ VHS තැටි /​ පටි,​ කැසට්ස්,​ Marantz ඇම්ලිෆයර් Revox කැසට් ප්ලේයර්,​ ස්පූල් ටේප් රෙකෝඩර්,​ පොත්පත් ඇතුළු විවිධදේ විකිණීමට. අංක 12/​11,​ 1 st ලේන්,​ රූපසිංහ මාවත,​ නුගේගොඩ. 0711380656,​ 0777339051 සෙනසුරාදා,​ ඉරිදා පමණි.
063057

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියෂන්)

6-11 විද්‍යාව,​ ගණිතය,​ ඉංග්‍රීසි හා සිංහල මාධ්‍යයෙන් වෛද්‍ය සිසුවෙකු නිවසට පැමිණ උගන්වයි. කොළඹ අවට. 071-2271268.
059757

විවිධ දේ විකිණීම

දෙහිවල අත්තිඩියේ පාවිච්චි කරන ලද කෑම මේස දෙකක් පුටු හයක් ලොකු ඇඳන් අලුත් උළුවහු 4ක් සමග වහලකින් ගලවන ලද කොස් ලී විකිණීමට ඇත. අමතන්න. 071-4763733.
062078

විකිණීමට ප්ලාස්ටික් virgin Material PP Random /​ PP Injection /​ PET - Bottle Grade කාර්යාල වේලාවලදී විමසන්න. 0759004695 email. s​a​m​i​l​a​p​l​a​s​t​i​c​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
062592

විවිධ දේ

වෘත්තීමය ක්‍රිකට් විනිසුරුවරුන්ගේ සංගමය - අතීතයේ සහ වර්තමානයේ අන්තර් ජාතික විනිසුරුවරුන් වැඩිම පිරිසක් සහිත සංගමය විසින් නව විනිසුරු මඩුල්ලක් බඳවා ගනී. කරුණාකර ඔබේ ජීව දත්ත ජූලි 08 වන දිනට ප්‍රථම චමින්ද හතුරුසිංහ මහතා වෙත එවන්න. h​a​t​h​u​r​u​s​i​n​g​h​e​c​1​9​7​1​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ හෝ නො. 430/​6/​A,​ පාසල් මාවත,​ මීගොඩ යන ලිපිනයට. විනිසුරු සම්මන්ත්‍රණය ජූලි මස 20 වන දින පැවැත්වේ.
062411

Comments