රැකී රක්‍ෂා | සිළුමිණ

රැකී රක්‍ෂා

ඇබෑර්තු වෘත්තීයවේදීන්

ගොඩනැගිලි සේවා (HVAC /​ MEP වැඩ පිළිබඳ පළපුරුදු ව්‍යාපෘති කළමනාකාරවරුන්,​ වරලත් ඉංජිනේරු /​ ව්‍යාපෘති ඉංජිනේරු /​ සහකාර ඉංජිනේරුවරු ඉක්මණින් අයදුම් කරන්න. ෆ්‍රිගී ඉංජිනියරින් සර්විසස් (පුද්) සමාගම,​ 145,​ සිරිධම්ම මාවත,​ කොළඹ 10,​ දු.ක. 0714947001. 0117855800 f​r​i​g​i​@​s​l​t​.​l​k​
062477

ඇබෑර්තු වෙළඳ/අලෙවිකරණ

අප ප්‍රමුඛ පෙළේ මූල්‍ය ආයතනයක වෘත්තිකයෙකු ලෙස සම්බන්ධ වීමට ඔබටත් අවස්ථාවක්. (කොළඹ 01 - 15) වැල්ලවත්ත සිට පානදුර ප්‍රදේශ වාසීන්ට විශේෂයි. දුරකථන. 0719578306.
063059

වෙළඳ නියෝජිතයෙකු අවශ්‍යයි. සුදුසුකම් : බයික් ලයිසන් අවශ්‍යයි. පළපුරුදු අවශ්‍ය නැත. O/​L පෙනී සිටීම. වහාම අමතන්න. 0716665062
062817

ඇබෑර්තු කාර්මික

පළපුරුදු /​ නුපුහුණු වායු සමීකරණ කාර්මිකයන්,​ විදුලි කාර්මිකයන්,​ ජලනළ කාර්මිකයන්,​ වෑද්දුම්කරුවන්,​ Fabricator වරු,​ වහාම අවශ්‍ය වේ. ඉහළ ආකර්ෂණීය වැටුප් හා දීමනා. ෆ්‍රිජි ඉංජිනේරු සේවා පුද්ගලික සමාගම,​ 145,​ සිරි ධම්ම මාවත,​ කොළඹ 10. 0117855800,​ 0714947000,​ 0714219984,​ f​r​i​g​i​@​s​l​t​.​l​k​
062469

ඇබෑර්තු මුද්‍රණ

ප්‍රමුඛ පෙළේ මුද්‍රණ ආයතයකට Heidelberg GTO සහ Guillotine යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුවන් හා සහයකයින් අවශ්‍යයි. සතියේ දිනවල පමිණෙන්න. පැරමවුන්ට් ප්‍රින්ට් පැක් (පෞද්.) සමාගම,​ නො. 5,​ දේවාල පාර,​ පෙතියාගොඩ,​ කැලණිය.
062715

ඇබෑර්තු ඇඟළුම් / රෙදිපිළි

බොරැල්ල පිහිටි සාරි සාප්පුවකට සේවය කිරීමට වයස 65 ට අඩු සේවිකාවක් බොරැල්ල අවටින් අවශ්‍යයයි. විමසන්න. 0779485808.
062535

ඇබෑර්තු රියදුරු

ප්‍රමුඛ පෙළේ මුද්‍රණ ආයතනයකට භාණ්ඩ බෙදාහැරීම සඳහා බරවාහන රියදුරකු අවශ්‍යයි. සතියේ දිනවල පැමිණෙන්න. පැරමවුන්ට් ප්‍රින්ට් පැක් (පෞද්.) සමාගම,​ නො. 5,​ දේවාල පාර,​ පෙතියාගොඩ,​ කැලණිය.
062713

ඇබෑර්තු ගෘහ සේවා

නැනී කෙනෙක් හෝ ගෘහ සේවිකාවක් ඕනෑ. තලංගම උතුර,​ කොස්වත්ත පයිප්ප පාරේ නිවසක නැවතී වැඩ කිරීමට හෝ උදේ සිට සවස 6.00 දක්වා. වයස අවුරුදු 55 ට අඩු කඩිසර කෙනකු විය යුතුයි. ගෙවීම් සාකච්ඡා කරගත හැක. 0773650412 /​ 0112723855.
063290

ඇබෑර්තු හෝටල්/බේකරි

දෙහිවල බීච් හවුස් (Beach House) ආයතනයේ සේවය සඳහා පුහුණු නුපුහුණු මුළුතැන්ගෙයි අත් උදව්කරුවන් සහ වේටර්වරුන් අවශ්‍ය වේ. විමසීම් : 0714407268.
061870

මොරටුවේ රෙස්ටුරන්ට් එකකට කෝකිවරු අත්උදව්කරුවන් කැෂියර්වරු වහා අවශ්‍යයි. 0767233898.
062946

රත්නපුර නගරයේ ආපනශාලාවක් සඳහා පළපුරුදු දක්ෂ ඉන්දියානු ආහාර පිසිය හැකි සූපවේදියෙක් සොයයි. ආකර්ෂණීය වැටුපක් සහ අමතර දීමනා. නවාතැන් පහසුකම් සහ ආහාර පාන ආයතනය මගින් ලබාදේ. අමතන්න. 0774340300.
057579

ඇබෑර්තු විවිධ

ණය අයකර ගැනීමේ ආයතනයකට රත්මලාන,​ නුගේගොඩ,​ හෝමාගම,​ මහනුවර ප්‍රදේශවලින් ණය අය කරගැනීමේ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් අවශ්‍ය කර තිබේ. ස්ථිර හෝ නිදහස් පදනම මත වැඩ කළ හැක. ආකර්ෂණීය වැටුප් ගෙවීම්,​ ජීව දත්ත සමග අයදුම් කරන්න. ඊමේල් i​m​s​o​u​t​s​o​u​r​c​e​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ නො. 247/​4,​ හොරණ පාර,​ වෑකඩ,​ පානදුර. දු.ක. 0382246297
062475

ISO තත්ත්ව සහතිකයලත් අප ඇසුරුම් ආයතනයට පරිගණක දැනුමැති නිෂ්පාදන විධායක සහායිකාවක් අවශ්‍යයි. සතියේ දිනවල පැමිණෙන්න. පැරමවුන්ට් පැකිං (පුද්.) සමාගම,​ නො. 5,​ දේවාල පාර,​ පෙතියාගොඩ,​ කැලණිය.
062708

Comments