රථ වාහන | සිළුමිණ

රථ වාහන

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහන

රථවාහන සඳහා අඩුම පොලිය (මාසික 1.16%) 0777970049 (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස් vehicle loans,​ ලක්ෂයකට මාසික වාරිකය 1366/​- සිට,​ ලියාපදිංචි කළ,​ නොකල ඕනෑම වාහනයකට වෙළෙඳපොල වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීසිං (Speed Draft) සඳහාද අඩුම වාරිකය,​ එකවර මුදල් ගෙවා (ෆිනෑන්ස් ලීසිං) පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා ඉදිරි පොලිය අඩුකිරීම් වාහන හුවමාරුව,​ වෙළඳ පොලේ ඇති අඩුම මිලට වාහන සොයා දීමද සිදුකරයි. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අනුමතයි. දිවයින පුරා ශාඛා. Leasing hot line - 0777970049.
057094

ටොයොටා කාර් රථ විකිණීම

ඇක්සියෝ 2015 හියිබ්‍රිඩ් X සුදු නිව් ෂෙල් CAL-xxxx කි.මී. 25000 ට අඩු. අයිතිකරු විසින්ම පදවන ලද 1 වන අයිතිකරු මනාව නඩත්තු කළ ලියාපදිංචිය 2015/​10 අළුපාටට හුරු නිල් ඉන්ටීරියර්. දු.ක. 0711007945.
057858

ටොයෝටා කොරොල්ලා 141 ඩීසල් අගනා කාර් රථය 2011 වෛද්‍යවරයෙකුට අයත් 61000km අවිස්සාවේල්ල. 0773997805,​ 0716400289.
062749

හොණ්ඩා කාර් රථ විකිණීම

Honda Civic FD3 Hybrid දෙවැනි අයිතිය පළවෙනි අයිතිය සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙක්. පාට රතු K. M. 80000 K.N 2--- ලි. ප. 2009 සුපිරි වාහනය විකිණීමට. බලාපොරොත්තු මුදල (3,​400,​000) විමසන්න. 0777900960
062581

ජිප් හා පිකප් රථ විකිණීම

මොන්ටෙරෝ V6 2002 ෆුල් ඔප්ෂන් කි. මී. 1,​21000 නිල් පැහැති,​ නව ටයර්/​බැටරි,​ මිලියන 5.4. 0722815547.
058676

Comments