වස-විස ටොන් ලක්ෂ 2 1/2ක් වසරකදී මහ පොළොවට | සිළුමිණ

වස-විස ටොන් ලක්ෂ 2 1/2ක් වසරකදී මහ පොළොවට

අපේ රටේ වසරකට රසායනික පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 250,000ක් කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍ය මෙට්‍රික් ටොන් 5000ක් මහ පොළොවට එක්වන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ විද්‍යාඥයෝ කළ ගවේෂණ අනුව හෙළි වී ඇත.

මේ පිළිබඳ කරුණු පැහැදිලි කරන කෘෂිකර්ම පශු සම්පත් වාරිමාර්ග ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන ඇමැති

පී. හැරිසන් මහතා පැවසුවේ මේ තත්ත්වය පිළිබඳ අවධාන යොමු කොට දිස්ත්‍රික් 6ක ගොවීන් උදෙසා මේ වන විට වස විසෙන් තොර සුහුරු කෘෂි ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක මේ ව්‍යාපෘතිය මඟින් වස-විසෙන් තොර අපනයන කෘෂිකර්මයක් උදෙසාද කටයුතු කරන බවත් ඇමැතිවරයා පවසයි.

මේ වසරේ තම අමාත්‍යාංශයට රුපියල් බිලියන 110ක් වෙන් කර ඇති බවත්, ඉන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් බිලියන 92ක් වෙන් කර ඇති බවත් ඇමැතිවරයා පැවසීය.

මේ පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කරන කෘෂිකර්ම සන්නිවේදන හා ව්‍යාපෘති අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ අනුර විජේතුංග මහතා පැවසුවේ අපේ පොළොවට වැටෙන කෘෂි රසායන වැඩිපුර කාලයක් අපේ පොළොවේ නොපවතින බවයි.

Comments