පාසල්වලට අකිලගෙන් රතු එළියක් | සිළුමිණ

පාසල්වලට අකිලගෙන් රතු එළියක්

පහසුකම් හා සේවා ගාස්තු බව හඟවමින් අනුමත පහසුකම් හා සේවා ගාස්තු වලට අමතරව චක්‍රලේඛ උල්ලංඝනය කරමින් පාසල්වලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේදී මුදල් අයකරන හෝ වෙනත් ද්‍රව්‍ය ඉල්ලා සිටින විදුහල්පතිවරු සම්බන්ධයෙන් දැඩි ක්‍රියා මාර්ග ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මේ බව සදහන් කළේ මේ වන විට උසස් පෙළ හා අනිකුත් පංති වලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම් සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට ලැබි ඇති පැමිණිලි සම්බන්ධයෙනි.

පහසුකම් හා සේවා ගාස්තු අය කිරීමේදි එම මුදල ජාතික පාසලක් නම් අධ්‍යාපන ලේකම්වරයාගෙනුත්, පළාත් පාසලක් නම් පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරයාගෙනුත් අනුමැතිය ගත යුතු අතර, එසේ නොමැතිව තම අභිමතය පරිදි චක්‍රලේඛ පවා උල්ලංඝණය කරමින් මෙසේ මුදල් හෝ වෙනත් දේ ඉල්ලා සිටිම දැඩි ලෙස නීති විරෝධි කටයුත්තක් බව අධ්‍යාපන අමාතයාංශය පවසයි.

මෙසේ දෙමවුපියන්ට හා දරුවන්ට හිරිහැරයක් වන ආකාරයෙන් මුදල් එක්රැස් කරන විදුහල්පතිවරු සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් සිදු කරන අතර මේ සම්බන්ධ පැමිණිලි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ දුරකතන අංක 1988 ඔත්සේද දැනුම් දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටියි.

Comments