ලේක්හවුස් මිහින්තලා ආලෝක පූජාවට මන්චි අනුග්‍රහය | සිළුමිණ

ලේක්හවුස් මිහින්තලා ආලෝක පූජාවට මන්චි අනුග්‍රහය

සීමාසහිත එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගම සංවිධාන කරන මිහින්තලේ ලේක්හවුස් ආලෝක පූජාවේ මෙවර පැවැත්වෙන 57 වැනි උත්සව අවස්ථාවේ සම අනුග්‍රාහකයකු වන සිලෝන් බිස්කට්ස් ලිමිටඩ් සමාගම, එම අනුග්‍රාහකත්ව චෙක්පත පසුගිය 12 දා සීමාසහිත එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගමේ (ලේක්හවුස්) නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (දැන්වීම්) වරුණ මල්ලවාරච්චි ‍මහතා වෙත CBL සමාගමේ කාර්යාලයේ දී භාර දුන් අවස්ථාව.

CBL සාමාන්‍යාධිකාරි (අලෙවි) ජන්මේෂ් පෝල් ඇන්ටනි මහතා අතින් මල්ලවආරච්චි මහතා චෙක්පත ලබාගත් අයුරුයි මේ. CBL සමාගමේ මහජන සම්බන්ධතා කළමනාකරු ජානක බොතේජු, සහකාර අලෙවි කළමනාකරු රොමේෂ් ජයතිලක සහ ලේක්හවුස් සමාගමේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (මුදල්) විරාජිත් බොයිස් මහත්වරු ද මෙහි වෙති.

Comments