බ්‍රැන්ඩික්ස් මඩකලපු කම්හල ලොව ප්‍රථම කාබන් රහිත කලාපය වෙයි | සිළුමිණ

බ්‍රැන්ඩික්ස් මඩකලපු කම්හල ලොව ප්‍රථම කාබන් රහිත කලාපය වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ඇඟලුම් සමාගමක් වන Brandix හි මඩකලපුව කර්මාන්තශාලාව ලොව ප්‍රථම 'Net Zero Carbon'හෙවත් කාබන් රහිත තත්ත්වය හිමි නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාව බවට පත්වී ඇත.

මින් අදහස් වන්නේ, ප්‍රශස්ත බලශක්තිය පරිභෝජනය සහ පරිශ්‍රය තුළ පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෂ්පාදනයෙන්, සිය කාබන් ඩයොක්සයිඞ් විමෝචනය මගින් ඇතිවිය හැකි පාරිසරික බලපෑම මුළුමනින්ම උදාසීන කිරීමට අදාළ කර්මාන්තශාලාව සමත් වී ඇති බවයි.

'World Green Building Council' හි පිළිගැනීම හිමි ‘Net Zero Carbon’ සහතිකකරණය පිරිනමනු ලබන්නේ 'Leonardo Academy' නම් ආයතනය මගිනි. ලොව පුරා සමාගම් හා ආයතන තම ව්‍යාපාරික කටයුතු මගින් පරිසරයට එල්ලවන බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා ක්‍රම සොයමින් සිටින පසුබිමක මෙම සහතිකකරණය හඳුන්වා දී තිබේ.

තම සෘජු පාලනය යටතේ පවතින සියලුම කර්මාන්තශාලා 2023 වසර වන විට Net Zero carbon මට්ටමට රැගෙන එන බවට Brandix සමාගම World Green Building Council ආයතනය වෙත ප්‍රතිඥා දී තබේ. Brandix හි මඩකලපුව කර්මාන්තශාලාව වෙත මෙම තත්ත්වය හිමිවීම මෙම උත්සාහයේ එක් පියවරකි. මෙම ඉලක්කය ළඟාකර ගැනීමට නම් කර්මාන්තශාලා තුළදීම පුනර්ජනනීය බලශක්තිය නිෂ්පාදනය කළ යුතු අතර ඒ අනුව දැනටමත් මෙගාවොට් 20 ක පමණ සූර්ය බලශක්තිය සහ ජෛවස්කන්ධ බලශක්තිය භාවිතා කිරීමට සමාගම පියවර ගෙන ඇත.

Comments