වැඩපළේදී රෝගීන්ට සහන සලසන්නේ මෙහෙමයි | සිළුමිණ

වැඩපළේදී රෝගීන්ට සහන සලසන්නේ මෙහෙමයි

මෙම අරමුදලේ සුවිශේෂ කාර්යභාරයක් ඉටු කරන විශේෂඥ වෛද්‍ය වරුණ ගුණතිලක මහතා ශ්‍රම වාසනා අරමුලෙන් සේවා නියුක්තිකයන් වෙත ලැබෙන ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් පවසා සිටියේ, මෙවැන්නකි.

ශ්‍රම වාසනා අරමුදලෙන් ලැබෙන වෛද්‍ය සහන සේවා යෝජනා ක්‍රමය පිළිබඳ පෞද්ගලික අංශයේ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ, කම්කරුවන්ගේ දැනුවත් බව ඉතා අඩුයි. සේවයේ යෙදී සිටින යම් වෘත්තිකයෙකුට වෘත්තීය රෝගයක් හැදුණොත් ඒසේත් නැති නම් කාර්මික රෝගයකින් පෙළෙන අවස්ථාවක එම සේවා නියුක්තිකයන්ට සහන සැලසීම ශ්‍රම වාසනා අරමුදලේ වෛද්‍ය සහන සේවා යෝජනා ක්‍රමයේ මූලික අරමුණයි. ඒ ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීම සඳහා සේවකයන් පැමිණි විට ඔවුන්ගේ රෝග තත්ත්වය පිළිබඳ ඇගයීමක් කරනවා. බොහෝ දෙනෙක් ඒ ගැන දැනුවත් වී නැති නිසා ප්‍රතිලාභ ඉල්ලුම් කරන අය අඩුයි.

මේ වන විට වැඩියෙන්ම ප්‍රතිලාභ ඉල්ලුම් කර තිබෙන්නේ ගල් කොරි ආශ්‍රිත රැකියා කරන අය. ගල් කුඩු නිසා පෙණහලුවල රෝගාබාධවලට ලක් වූ අයයි. සේවකයා පෙළෙන සුව කළ හැකි හෝ නොහැකි දරුණු ගණයේ රෝග තත්ත්වය අනුව ප්‍රතිලාභ හිමි වෙනවා. පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ට තමන් සේවයේ යෙදී සිටියදී භාජනය වූ, අන්තර්ජාතික කම්කරු සංවිධානය නිකුත් කළ වෘත්තීය රෝග ලැයිස්තුවේ ඇති, රසායනික ද්‍රව්‍ය නිසා ඇති වන රෝග , භෞතිකමය වශ‍යෙන් ඇති වන රෝග, ශ්වසන රෝග , හමේ රෝග, පේශිමය රෝබාධ, රැකියාව නිසා ඇති වන පිළිකා සඳහා ප්‍රතිලාභ ඉල්ලුම් කළ හැකියි

කර්මාන්තශාලා ආඥා පනතට අනුව ප්‍රසිද්ධ කර ඇති කාර්මික රෝග සඳහාද ශ්‍රම වාසනා අරමුදලේ ප්‍රතිලාභ හිමිවෙනවා. දිගුකාලීනව එකම වෘත්තියක නියැළෙන කම්කරුවන්ට ආරක්ෂාව සැලසීම හාම්පුතුන්ගේ වගකීමක් වෙනවා. උදාහරණයක් නම් ගල් කඩන කෙනෙකුට මුඛවාඩමක් දෙන්නට හාම්පුතා කටයුතු කළ යුතුයි. අවුරුදු ගානක් යන විට ඒම සේවකයා ශ්වසන පද්ධතිය පිළිබඳ රෝගා බාධවලට ලක් වෙනවා. එය උත්සන්න වුණාම රැකියාවෙන් ඉවත් කරනවා.

එවැනි රෝගයකට ගොදුරු වූවෙකුට හිමි වන ප්‍රතිලාභ ගැන කතා කළොත්, අරමුදල විසින් සිදු කරනු ලබන වෛද්‍ය පරික්ෂණයකින් පසුව එක් අයෙකුට රුපියල් 50,000කට යටත්ව මුල්‍යාධාරයක් ලබාගන්න පුළුවන්. කෙටි කාලීන වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා (මාස 03 ට අඩු) රුපියල් 5,000ක් දීර්ඝ කාලීන රෝග සඳහා ( මාස03 ට වැඩි) රුපියල් 30,000ක්, දිගු කාලීන එහෙත් ජීවිතයට හානි නොවන රෝග සඳහා රුපියල් 40,000ක්, දිගු කාලීන ජීවිතයට බලපාන රෝග සඳහා රුපියල් 50,000 වශයෙන් ප්‍රතිලාභ ලබාගන්න පුළුවන්.

ඒ සඳහා ඉල්ලුම් කරන සේවකයන් තම අයැදුම්පත සමඟ සේවා යෝජකයා විසින් අදාළ රැකියාවේ යෙදී සිටීම හේතුවෙන් ඇති වූ රෝගී තත්ත්වයක් බව සනාථ කළ යුතුයි. එලෙස නොකරන අවස්ථාවක දී ප්‍රතිලාභියා විසින් තමා එම සේවයේ යෙදී සිටීම හේතුවෙන් එවැනි රෝගී තත්වයක් ඇති වූ බව ප්‍රකාශ කරමින් දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් ලබා දිය යුතුයි. ජාතික හැඳුනුම්පතේ සහතික කරන ලද පිටපතක් හෝ අනන්‍යතාව තහවුරු කළ හැකි වෙනත් ලියවිලි, පදිංචිය/ලිපිනය තහවුරු කළ හැකි සහතික කරන ලද ලියකිවිලි ,වෛද්‍යවරයෙකු විසින් තහවුරු කරන ලද රෝග විනිශ්චය පත්‍රිකාව, සේවය කරන අවස්ථාවේදී ලැබූ මාසික වැටුප සහතික කර ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. තම අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීමට අදාළ ලියකිවිලි ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරී මඟින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් සහතික කර තිබිය යුතුයි. ඒ සඳහා වැඩි විස්තර ශ්‍රම වාසනා අරමුදල, කම්කරු, වෘත්තීය සමිති සබඳතා හා සබරගමුව සංවර්ධන අමාත්‍යාශය, අංක 97 ජාවත්ත පාර, කොළඹ 05. යන ලිපිනයෙන් වගේම 0112588936 දුරකථන අංකය, ෆැක්ස් අංක 0112588937,විද්යුත් ලිපිනය [email protected] වෙබ් අඩවිය www.svf.gov.lk ඔස්සේ ලබාගන්න පුළුවන්.

Comments