මගේ මල් වත්ත | සිළුමිණ

මගේ මල් වත්ත

අපේ ගෙමි­දුලේ රෝස, පිච්ච, බාබ­න්ඩේසි, අට­පෙති, දාස්පෙති හා ඇන්තූ­රි­යම් වවලා තිබෙ­නවා. මේ මල් වැව්වේ අම්මා. අම්මාට මල් වවන්න මාත් නංගිත් උදව් වෙනවා. අම්මාගේ රෝස­මල් වවා තියෙන්නේ පෝච්චි­ව­ලයි. රෝස ගස්වල මල් එන්න කියා අම්මා බිත්තර කටු කුඩු කර දානවා. බාබ­න්ඩේ­සියා පඳුරු වටේට පොල් ලෙලි අල්ලා ලස්ස­නට හදලා දුන්නේ තාත්තා. රතු, තැඹිලි රෝස පාට බාබ­න්ඩේසි මල් පිපු­ණාම හරිම ලස්ස­නයි. අට­පෙති, දාස්පෙති ගස්වල මල් පිරිලා තැඹිලි පාටට. දාස්පෙති මල්වල සැර සුව­ඳට කෘමීන් පලවා හරින බව මං අහලා තියෙ­නවා.

පිච්ච මලුයි වතු­සුදු මලුයි මුළු ගහ පිරෙන්න හැදෙ­නවා. හරි­යට සුදු රෙද්දක් එළුවා වාගේයි. හැම­දාම උදේට ආච්චි පිච්ච මල් වට්ටි­යක් කඩා බුදුන්ට පූජා කර­නවා. පිච්ච මල් හරිම සුව­ඳයි. අපි වතු­සුදු මල් පූජා කරන්නේ හව­සට බුදුන් වඳි­න්නයි.

අපේ මල් වත්ත මල්ව­ලින් පිරිලා තියෙන්න මල් ගස්ව­ලට සාත්තු කරන්නේ පාසල් නිවාඩු දව­ස්ව­ලයි.

බිනුලි විහංසා අබේ­කෝන්
5 ශ්‍රේණිය,
සිරි­මාවෝ බණ්ඩා­ර­නා­යක ආදර්ශ විද්‍යා­ලය,
මාතලේ

Comments