මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

කැස්බෑව බොදු ගොවි තලෙළු 31 වියැති පෞද්ගලික ආයතනයක මෘදුකාංග ඉංජිනේරු දියණියට සුදුසු සහකරුවෙකු රාජ්‍ය සේවයේ විශ්‍රාමික දෙමාපියෝ සොයති. එකම සහෝදරයද පෞද්ගලික අායතනයක විධායක ශ්‍රේණියේ නිලධාරියෙකි.
B131948

කොළඹට නුදුරු සිංහල කතෝලික ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරික පවුලක දියණියද අධ්‍යක්ෂිකාවකි. කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිය අවසන් අදියරය බාහිරව කරයි. දේපළ සඳහා වටිනා ගොඩනැගිල්ලක් ගාලු පාරට මුහුණලා දෙමි. අවු. 31 - 35,​ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියකු,​ ගණකාධිකාරවරයෙකු,​ වෙද්‍යවරයෙකු,​ ඉංජිනේරුවකු,​ බැංකු කළමනාකරුවෙකු හෝ උපාධි සහිත ව්‍යාපාරික පුතකුට ආරාධනා කරමි.
B131944

අගනගරාසන්න බො/​ගො සුරූපී වෛද්‍ය දියණියට උගත් සමරැකියාවැති කාරුණික පුතෙකු දෙමාපියෝ සොයති. 37,​ 5 අත්සනට සීමාවූ ලියාපදිංචිය. (නීතියෙන් වෙන්ව) p​r​o​p​o​s​a​l​s​.​b​9​1​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B132055

Comments