සංචාරකයන්ට මෙහි එන්න කියන මරිනෝ සහ ජෑන් | සිළුමිණ

සංචාරකයන්ට මෙහි එන්න කියන මරිනෝ සහ ජෑන්

තවමත් සංචාරකයන්ගෙන් හිස්ව පවතින ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාර ක්ෂේත්‍රයට අතදීමටත් ප්‍රවර්ධනය කිරීමටත් ඉදිරිපත් වූ සංචාරකයන් දෙපළක් විපුල අමරසිංහගේ කැමරා කාචයේ සටහන් වූයේ මෙසේය. පාස්කු ප්‍රහාරයට පසු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි, බෙල්ජියම් ජාතික මරිනෝ බොමොල්මන්ස් සහ කැනේඩියානු ජාතික බොල් ගියුමන්ඩ් ජෑන් සීමන්සන්, සිය ශ්‍රී ලාංකික මිතුරන් දෙදෙනකු ද සමඟ මීගමුවේ සංචාරක කලාපය පුරා සැරි සැරුවේ ‘ටුක් ටුක්’ රථයකිනි. ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂාව තහවුරු වී ඇති බවත්, බියෙන් සැකයෙන් තොරව ශ්‍රී ලංකාවට යළි පැමිණෙන ලෙසත් ඔවුන් විදේශීය සංචාරකයන්ට පණිවිඩයක් දුන්නේ, එසේ ආදර්ශයෙන් කළ ටුක් ටුක් සංචාරයෙන් අනතුරුවය.

Comments