සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

අමතර ‍ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

ගණිතය,​ විද්‍යාව,​ සංයුක්ත ගණිතය,​ භෞතික විද්‍යාව (Local,​ Cambridge /​ Edexcel) A/​L,​ O/​L,​ 6,​ 7,​ 8,​ 9,​ 10 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් හා සිංහලෙන්. Theory Revision,​ මුලසිටම සරලව,​ පහසුක්‍රම,​ විශිෂ්ටයි. දුර්වල සිසුන්ට අවධානය. බොරලැස්ගමුව,​ හොරණ. හෝමාගම,​ කළුතර,​ මොරටුව,​ මාතර,​ බම්බලපිටිය,​ නුගේගොඩ,​ මරදාන,​ රාජගිරිය,​ කඩුවෙල,​ කඩවත,​ රාගම,​ මීගමුව,​ අතුරුගිරිය,​ වත්තල,​ නිට්ටඹුව,​ නිවසට පැමිණේ. 0719648940,​ 0719649364.
055727

දුර්වල සිසුන්ට ගණිතය අ.පො.ස. (සා/​පෙළ) සරලව විද්‍යානුකූලව උගන්වයි. මනෝ විද්‍යානුකූලව මතකයේ රඳවන තාක්ණික සරල ක්‍රමවේද,​ ප්‍රායෝගික ගණිත ක්‍රියාකාරකම්. මෙවරත් (සා.පෙළ) 2018 විභාගයෙන් ඉලක්ක ප්‍රශ්නවලින් 80% ක්ම ගැටලු ලැබුණු එකම පංතිය. නිවසට පැමිණ උගන්වයි. විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල. විමසන්න. දු.අ. 0717641418.
053633

භෞතික විද්‍යාව කණ්ඩායම් සහ එකපුද්ගල පන්ති. මැයි මස මුල 2021 නව කණ්ඩායම් පන්ති ඇරඹුණි. කඩවත,​ කිරිබත්ගොඩ,​ එඬේරමුල්ල,​ ගම්පහ. ඉහළ සාමාර්ථයක් ගැනීමට විභාග කාලරාමුව යටතේ විභාග පෙරහුරුවක්. ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර රැසක්. Marking Schemes එකට අනුව සාකච්ඡා කිරීම සහ ලකුණු ලබාගැනීම. විශිෂ්ට ජයක් සඳහා. දේශක,​ මධුෂාන් ගනේගෙදර,​ BSc (Kelaniya) MSc (moratuwa) (Pending) විමසීම් : 0774704833.
052342

අමතර ‍ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්) උවමනායි

ඉංග්‍රීසි මහර නිවසකට පැමිණ ඉගැන්වීම සඳහා ජාත්‍යන්තර පාසලක 6 ශ්‍රේණියේ දරුවකුට ගුරුවරියක් අවශ්‍යයි. දු.ක. 0760533747.
055724

ඉඳුම් හිටුම් තිබේ

රත්මලාන ආරක්ෂක විදුහල අසල වැදගත් නිවසක කාමරයක් ගැහැණු තිදෙනෙක් වෙනුවෙන් ඉඳුම් හිටුම් තිබේ. ආරක්ෂණ සහිතයි. 0777681819,​ 0714763044.
054269

Comments