ජවිපෙන් සංහිඳියා යෝජනා මාලාවක් | සිළුමිණ

ජවිපෙන් සංහිඳියා යෝජනා මාලාවක්

ජාතික සංහිඳියාවට හේතු වන හා අන්තවාදය දුර ලන සිද්ධාන්ත අඩංගු යෝජනා මාලාවක් අනිද්දා (4) ජනතාව හමුවට ඉදිරිපත් කරන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා පවසයි.

ඒ යෝජනා මාලාවට ජාතීන් අතර සමඟිය රැකගැනීමට මෙන්ම අන්තවාදය දුරලීමට අවශ්‍ය සියලු සාධක අඩංගු කර ඇති බවත්, යුද්ධය අවසන් වූ 2009/2010 වසරවල මෙවන් යෝජනා මාලාවක් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට ඉදිරිපත් කළද එය කුණු කූඩයට ගිය බවත් මන්ත්‍රීවරයා කීවේය.

 

Comments