ශරීයා විශ්වවිද්‍යාලයට මුදල් ආ හැටි සොයයි | Page 2 | සිළුමිණ

ශරීයා විශ්වවිද්‍යාලයට මුදල් ආ හැටි සොයයි

මඩකලපුවේ ශරීයා විශ්වවිද්‍යාලයට මුදල් ලැබුණු ආකාරය ‍පිළිබඳව සෙවිම සඳහා හෙට (27) ආයෝජන මණ්ඩලය, ලංකා බැංකුව හා මහ බැංකුව ඇතුළු ආයතන රැසක් අධ්‍යාපන හා මානව සම්පත් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව හමුවේ පෙනි සිටින බව එහි සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආශු මාරසිංහ මහතා පවසයි.

මේ වසරේදි ඔවුන් විසින් ඉදිරිපත් කළ ලියවිල්ලක සඳහන් වී ඇත්තේ මාසයකට ඩොලර් රුපියල් ලක්ෂය බැගින් මෙය පවත්වා ගෙන යාමට යම් ආයතනයක් විසින් ලබා දෙන බවයි. මෙයට සෞදි රජය සම්බන්ධ නොවන අතර මේ මුදල් ලැබෙන්නේ සෞදියේ යම් පදනමකින් බවයි. එම ලියවිල්ලේ Inheritance Ali Abdullah Aljuffali, Jeddah 21454, P O box no 15877,Saudi Arabia නම් ලිපිනයක් සඳහන් වන අතර මේ වන විට ඒ පදනම පිළිබඳව සොයමින් පවතියි. මෙහි ගොඩනැගිලි ඉදිකිරිම් ආරම්භ වී ඇතැයි පවසන්නේ 2015 වසරේ සිටය. නමුත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු පැහැදිලි කිරිමක් මේ වන තෙක් ලැබි නොමැත.

නමුත් රජයේ කිසිදු අවසරයකින් තොරව මෙසේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් සිදුවු ආකාරය පිළිබඳව ඉදිරියේදි දැඩි ලෙස සොයා බලන්නට මේ වන විට කටයුතු යොදා ඇත. ආයෝජන මණ්ඩලය, මහා බැංකුව, ලංකා බැංකුව හෙට දිනයේ ආංශික අධීකෂණ කාරක සභාවට කැඳවන අතර අදාල ලියවිලි පවා එදිනට ඉදිරිපත් කරන්නට සූදානම් වෙයි.

Comments