දේපළ වෙ‍ෙළඳාමේ දස්කම් දක්වන සන්කෙන් සමූහ ව්‍යාපාරය | සිළුමිණ

දේපළ වෙ‍ෙළඳාමේ දස්කම් දක්වන සන්කෙන් සමූහ ව්‍යාපාරය

සන්කෙන් සමූහ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධානතම නේවාසික ව්‍යාපෘතියක් වන, කොළඹ 02 බේරේ වැව ඉදිරිපස පිහිටා අති මනරම් නිවාස ව්‍යාපෘතිය කැපිටල් ට්වින් පීක්ස්, මෙම වසරේ පළමු කාර්තුවේ අග භාගයේ මාලේ හි ජෙන් හෝටල් පරිශ්‍රයේ පැවති RIU (පර්යේෂණ බුද්ධි ඒකකය) හමුවේදී ප්‍රදර්ශනය කෙරුණා.

මෙම හමුව සූදානම් කරන ලද RIU -පර්යේෂණ බුද්ධි ඒකකය, ශ්‍රී ලංකාව තුළ අයෝජන කිරීමට සූදානම් විදේශීය අයෝජකයන් , ගෝලීය ඩයස්පෝරාව සමඟ ලාංකීය ව්‍යාපාර සම්බන්ධ කරන අතුරු මුහුණතක් සේ දිගින් දිගටම කටයුතු කරන සාර්ථක ඒකකයකි.

ක්ෂෙත්‍රයේ දැවැන්තයින් මෙම හමුවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් දේපළ වෙළඳාම් අංශය පිළිබඳව හා අනාගත විභව්‍යතාවය පිළිබඳ තොරතුරු දක්වද්දී සන්කෙන් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් , සන්කෙන් ඕවර්සීස් හා කැපිටල් ට්වින් පීක්ස් සමාගම්ද සක්‍රීය දායකත්වයක් දැක් වූවා.

කැපිටල් ට්වින් පීක්ස් සමාගමේ කලමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ රෝහණ වන්නිගම මහතා සිය අදහස් දක්වමින් “2009 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ තිස් වසරක් පුරා පැවති සිවිල් යුද්ධය අවසන් වීමත් සමඟ සෞඛ්‍ය, දේපළ වෙළඳාම්, සංචාරක වැනි කර්මාන්තවල සීග්‍ර දියුණුවක් ලබා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය පසු ගිය වසරේ පමණක් මිලියන 2.33 සංචාරකයින්ගේ ආගමනයක් පිළිබඳ වාර්තා කරනවා. එය 2017 වර්ෂය හා ගත් කල 4.4% ඉහල යාමක්. 2017 KPMG ශ්‍රී ලංකාවේ දේපළ වෙළඳාම් වාර්තාවට අනුව මීලඟ වසර 2ත් 4 ත් අතර තුළ නිවාස ව්‍යාපෘති ඒකක 6,000 ට අධික ප්‍රමාණයක් ඉදි වීමට නියමිත බැවින් 2019 වසර ශ්‍රී ලංකාවේ මෙවැනි අයෝජන සඳහා සුවිශේෂී වෙයි. මේ නිසා වසර හතක් ඇතුළත ප්‍රාග් ධන ඉපයීම් වල තුන් ගුණයක වර්ධනයක් ලැබීමටද කුලී පදනම යටතේ ඉහළ ප්‍රතිලාභ ලැබීමටද හැකි වනු ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.

Comments