පාස­ල්ව­ලට සිසුන් පැමි­ණීමේ ශීඝ්‍ර වර්ධ­න­යක් | සිළුමිණ

පාස­ල්ව­ලට සිසුන් පැමි­ණීමේ ශීඝ්‍ර වර්ධ­න­යක්

මේ වන විට රටේ ආර­ක්ෂක තත්ත්වය පිළි­බඳ මවු­පි­යන් තුළ ඇති විශ්වා­සය හේතු­වෙන් පසු­ගිය බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා වන විට සිසුන්ගේ පැමි­ණීමේ ශීඝ්‍ර වර්ධ­න­යක් දක්නට ලැබි­ණැයි අධ්‍යා­පන අමා­ත්‍යාං­ශයේ ලේකම් නිහාල් රණ­සිංහ මහතා පව­සයි.

ඉකුත් බදාදා (15) වන විට බස්නා­හිර පළාතේ අධ්‍යා­පන කලා­ප­වල පාසල් සිසුන්ගේ පැමි­ණීම 93,851ක් දක්වා වැඩිව තිබූ අතර, බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා වන විට එය 1,74,943ක් දක්වා වර්ධ­නය වූ බව අධ්‍යා­පන අමා­ත්‍යාං­ශය පෙන්වා දෙයි. ආර­ක්ෂක අංශ, පාසල් කමිටු මෙන්ම විදු­හ­ල්ප­ති­ව­රුන් හා ගුරු­ව­රුන් විසින් පාසල් අධී­ක්ෂණ කට­යුතු අඛ­ණ්ඩව ඉදි­රි­යට පවත්වා ගෙන යන අතර සිසුන්ගේ ආර­ක්ෂාව දැඩි කිරී­ම­ටද කට­යුතු කර තිබේ.

Comments