ක්‍රීඩා පුහු­ණු­ක­රු­වන් 3888 කට පත්වීම් ලිපි | සිළුමිණ

ක්‍රීඩා පුහු­ණු­ක­රු­වන් 3888 කට පත්වීම් ලිපි

ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩි­කා­වන් 3888 දෙනකු ක්‍රීඩා පුහු­ණු­ක­රු­වන් ලෙස පාස­ල්වල සේව­යට එක්කි­රීම සඳහා අග­මැති රනිල් වික්‍ර­ම­සිංහ මහතා විසින් පත්වීම් ලිපි ප්‍රදා­නය කළ අවස්ථාව. මෙම අවස්ථාවට අකිල විරාජ් කාරියවසම්, රවුෆ් හකීම්, රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර යන ඇමැතිවරු ද )එක්වූහ.

Comments