පොදු වයි-ෆයි සබඳතා සඳහා ටෙලිකොම් Fontech මෘදුකාංග තෝරාගනී | සිළුමිණ

පොදු වයි-ෆයි සබඳතා සඳහා ටෙලිකොම් Fontech මෘදුකාංග තෝරාගනී

Fontech හී වයි-ෆයි සේවා කළමනාකරණ ක්‍රමවේදය වන WSMP සහ y Connection Manager ඇතුළත් ගනුදෙනුවක් සමගින් ස්පාඤ්ඤයේ මැඩ්රීඩ් පාදක කරගත් ලොව ප්‍රමුඛතම වයි-ෆයි සේවා සම්පාදයකයකු වන Fon ආයතනය සමග ජාත්‍යන්තර රෝමිං සේවා ගිවිසුමකට එලැඹීටම, ජාතික තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ සැපයුම්කරු සහ රටේ ප්‍රමුඛතම බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සහ එම සේවා යටිතල සැපයුම්කරු වන ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමගම ඉකුත්දා ක්‍රියා කළේය.

මෙමගින් SLT හී වයි-ෆයි සබඳතා පදනම, Fontech හී SWSMP වාහක ශ්‍රේණිය ආදියෙන් ශක්තිමත්ව, මෙරට තුළ සීමාමායිම් රහිත වයි-ෆයි සබඳතා සඳහා හිමිකම් කියනු ඇත. ඒ සමගම SLT විසින් Fon සමග එළැඹි රෝමිං ගිවිසුම අනුව ලොව පුරා පිහිටි ස්ථාන මිලියන 23කදී වයි-ෆයි හා සම්බන්ධ වීමේ අවස්ථාව සැලසේ. මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී කිත්ති පෙරේරා මහතා Fon සමගින් අපගේ මෙම සම්බන්ධවීම අප ගනුදෙනුකරුවන් වෙත විශිෂ්ට සබඳතාවක් සපයාදීමට අපට උපකාරී වේවි.

Fon හී තාක්‍ෂණික දායකත්වය, ශ්‍රී ලංකාව තුළ පවතින අපේ සේවාව තුළ පමණක් නොවෙයි රටින් පිටතත් සීමා මායිම් නොමැති වයි-ෆයි සේවාවක් සැපයීමට හේතුවනවා. එසේම ලොව පුරා පිහිටි Fon හී මිලියන ගණනාවක් වූ hotspots හා සම්බන්ධවීමට අප ගනුදෙනුකරුවන්ට හැකිවීම ගැන අපි ඉමහත් සතුටට පත්වෙනවා. ඒ සමගින්ම රටේ අන්තර්ජාල ව්‍යාප්තිය සඳහා රජයේ වන ඉලක්කයන් සාක්‍ෂාත් කරගැනීම පිණිස උපරිම සහය ලබාදීමටද මේ මගින් අපට හැකිවනවා’ යැයි පැවසීය.

Comments