තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දියුණුවට Huawei සහාය | Page 2 | සිළුමිණ

තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දියුණුවට Huawei සහාය

Huawei සමාගම පසුගියදා පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී සඳහන් කර සිටියේ තමන් 2019 සිට 2021 දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් පරිණාමය හරහා එරට තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ අංශය වැඩිදියුණු කිරීමට කැපවන බවය. එම සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ෂුන්ලි වොං මහතා ඒ බව පැවසීය

"අප සාමූහිකව කටයුතු කරන, විශ්වසනීය තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ විසඳුම් සැපයුම්කරුවෙකු වන අතර ගෝලීය වශයෙන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛයා ලෙස අප දැනුම බෙදාහැරිමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩිජිටල් පරිණාමනය සඳහා උපකාරී වනවා" වොං මහතා සඳහන් කළේය.

"අප අඛණ්ඩව මෙම වෙළඳපල තුළ ආයෝජන සිදු කර තිබෙන අතර ලොව ප්‍රමුඛ පෙළේ සහ නවෝත්පාදන තාක්ෂණික ක්‍රමවේද හඳුන්වා දීමට කටයුතු කර තිබෙනවා"

"ශ්‍රී ලංකා රජයේ නියෝජිතයන් ද Huawei සමාගම සාමූහිකව කටයුතු කරන විශ්වසනීය ගෝලීය විදුලි සංදේශන සමාගමක් බව තහවුරු කර තිබෙනවා" මෑතකදී ශ්‍රී ලංකා රජයේ නියෝජිතයන් Huawei සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි සංදේශන සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පරිණාමය සඳහා දැක්වූ දායකත්වය අගය කළ බව සඳහන් කරමින් වොං මහතා එසේ ප්‍රකාශ කළේය.

Comments