ආයෝජන මණ්ඩලයේ නව සභාපති මංගල යාපා | Page 2 | සිළුමිණ

ආයෝජන මණ්ඩලයේ නව සභාපති මංගල යාපා

ආයෝජන මණ්ඩලයේ නව සභාපතිවරයා ලෙස මංගල යාපා මහතා පත් කර තිබේ. පෞද්ගලික අංශයේ හා රාජ්‍ය අංශයේ අත්දැකීම් සහිත ගෞරවාන්විත වෘත්තිකයෙකු වන ඒ මහතා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අධිකාරියේ 22 වැනි සභාපතිවරයා වෙයි. කොළඹ ඩොක්යාර්ඩ් හි කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි ලෙස කටයුතු කළ ඒ මහතා ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන ලේකම් / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා ලෙසද, ජාතික අපනයනකරුවන්ගේ සංගමයේ භාපති ලෙසද කටයුතු කළේය.

සංවර්ධන ක්‍රමෝපායන් සහ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම අමාත්‍යාංශයේ තාක්ෂණික උපදේශකයෙකු ලෙසද කටයුතු කර ඇති අතර මූලෝපායික හා විශාල පරිමාණ ආයෝජනයන්හි දී සෘජු කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය. යාපා මහතා ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනයේ ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක්ද, රුසියාවේ Astrakhan කාර්මික විද්‍යාලයෙන් සහ ශ්‍රී ලංකා ජයවර්ධනපුර කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි කළමනාකරණ ආයතනයේ ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක්ද ලබා ඇත.

Comments