මල්ලී බෙහෙත් බිව්වාද? | සිළුමිණ

මල්ලී බෙහෙත් බිව්වාද?

එදා නිවාඩු දව­සක්. මල්ලීට තර­මක් උණ තිබුණි. මමයි අම්මයි රන්න රජයේ රෝහ­ලට ගිහින් බෙහෙත් ගෙනා­වෙමු. දොස්තර මහ­ත්තයා මල්ලීගේ පපු­වට සහ පිටට නලාව තියලා බැලුවා. කට අරින්න කියලා ටෝච් එක­කින් බැලුවා. ඉන් පස්සේ බෙහෙත් තුණ්ඩු­වක් ලියලා දී බය වෙන්න එපා. මේ දව­ස්වල වයිරස් උණක් තියෙ­නවා යැයි කිව්වා. දවස් දෙක තුන­කින් අඩු වුණේ නැත්නම් ආයේ පුතාව එක්ක එන්න කිව්වා.

ගෙදර ආවාම මල්ලී බෙහෙත් පෙති එකයි බීවේ. අනේ මට බැහැ අනේ මට බැහැ තිත්තයි කියලා ගේ වටේ දිව්වා. අනේ පුතේ මේ තව පෙති දෙකයි; ඒකත් බොන්නකෝ. අම්මා මල්ලී පස්සේ දිව්වා. මට බැහැ, මට බැහැ කියලා මල්ලි අඬන්න ගත්තා.

ඔය සද්දේ ඇහිලා අල්ලපු ගෙදර සුදු නැන්දා දුව­ගෙන ආවා.

චූටි පුතේ ඔයා බෙහෙත් පෙත්ත බිව්වොත් මම ඔයාට ලස්සන රස දෙයක් දෙනවා කිව්වා. මල්ලී ඇඬිල්ල නව­තලා බෙහෙත් බිව්වා. සුදු නැන්දා රතුම රතු පාට රඹු­ටන් ගොඩාක් පෙන්නුවා. මල්ලී ඉක්ම­නට බෙහෙත් බිව්වා. අපි සැම­ටම හිනා.

ජේ.පී. ධනු­ෂිකා චමෝදි
9 ශ්‍රේණිය,
නෙටො­ල්පි­ටිය ගැමුණු මහ විද්‍යා­ලය,
හම්බ­න්තොට.

අදහස්