ග්ලෝරියස් රෙසිඩන්සීස් සුපිරි නිවාස හා වෙළෙඳ සංකීර්ණය | සිළුමිණ

ග්ලෝරියස් රෙසිඩන්සීස් සුපිරි නිවාස හා වෙළෙඳ සංකීර්ණය

දශක දෙකකට වැඩි කාලයක් පුරා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාරයෙහි යෙදෙමින් විශ්වාසය දිනා සිටින ආරියරත්න ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් (පුද්ගලික) සමාගමට අනුබද්ධිත ) ප්‍රොපර්ටි ඩිවලොපර්ස් (පුද්ගලික) සමාගමේ නවතම ව්‍යාපෘතිය වන “ග්ලෝරියස් රෙසිඩන්සීස්” අධි සුඛෝපභෝගී නිවාස සහ වෙළෙඳ සංකීර්ණය වැඩ නිමවීමෙන් අනතුරුව ගැනුම්කරුවන් වෙත නිල වශයෙන් බාරදීමේ උත්සවය විශාල පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් පසුගියදා උත්කර්ෂවත් ලෙස පැවැත්විණි. මහල් 13 කින් සමන්විත වන පරිදි ඉදිකර තිබෙන “ග්ලෝරියස් රෙසිඩන්සීස්” නිවාස සහ වෙළෙඳ සංකීර්ණය

ආමර් වීදියට නුදුරුව කොළඹ 12, ශ්‍රීමත් බණ්ඩාරනායක මාවතේ, අංක 167 දරන ස්ථානයේ පිහිටි “උඩුගහවලව්ව වත්ත” භූමියෙහි පිහිටා තිබේ.

කාමර දෙක, තුන සහ හතර ආදී වශයෙන් වර්ග අඩි 870 සිට 2135 දක්වා වන නිවාස ඒකක 82 කින් සැදුම් ලත් “ග්ලෝරියස් රෙසිඩන්සීස්” අධි සුඛෝපභෝගී නිවාස සංකීර්ණය ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලත් මිශ්‍ර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියකි.

“ග්ලෝරියස් රෙසිඩන්සීස්” හි ඇතුළත් නිවාස 64 ක් මේ වන විට ගැනුම්කරුවන් විසින් මිලදී ගෙන ඇති අතර, ඉතිරි නිවාස අතරින් මුල්ම නිවාස 10 වෙන් කරවා ගන්නා ගැනුම්කරුවන් සඳහා 10% - 15% අතර සුවිශේෂී වට්ටම් පිරිනැමීමට ප්‍රොපර්ටි ඩිවලොපර්ස් (පුද්ගලික) සමාගම කටයුතු යොදා ඇත.

Comments