කපුටා සහ පරි­ස­රය | සිළුමිණ

කපුටා සහ පරි­ස­රය

කපුටා අප කවු­රුත් දන්නා සුලබ පක්ෂි­යෙකි. කපුටු වර්ග 2ක් වෙසෙති. ඒ ගම් කපුටා සහ කොළඹ කපු­ටාය. ගම් කපුටා නග­ර­යෙන් ඈත්වත් කොළඹ කපුටා නග­ර­බ­ද­වත් වාසය කරයි. මේ අතු­රින් කොළඹ කපුටා වඩාත් සුල­බය.

ගම්ක­පුටා සහ කොළඹ කපුටා පහ­සු­වෙන් වෙන් කර හඳු­නා­ගත හැකිය. ගම් කපුටා කොළඹ කපු­ටාට වඩා විශා­ලය. විශාල හොට­යක් දක්නට ලැබේ. කොළඹ කපු­ටාගේ ශරීර ප්‍රමා­ණය කුඩාය. ගෙල සහ පපුව අළු පැහැ­යක් ගනියි. කපු­ටන් පැහැ­යෙන් කළු­ වන අතර ජාන විකෘති හේතු­වෙන් කලා­තු­ර­කින් සුදු පැහැ කපු­ටෝද සිටිති. කපුටා කළු පැහැ­යැයි කීවද කපු­ටාට ඇත්තේ දිලි­සෙන තද නිල් පැහැය මිශ්‍ර කළු පැහැ­යකි.

කෙසේ වුවත් කපුටා පරි­ස­රයේ තුල්‍ය­තා­වය රැක ගැනී­මට මහඟු සේවයක් ඉටු­ක­රයි. කසළ භක්ෂ­ණය මෙන් ම අල්ලා­ගත හැකි ඕනෑම සතකු ආහා­ර­යට ගැනී­මට කපුටා අපූරු හප­නෙකි. විශේ­ෂ­යනේ ගම් කපුටා ලේනුන්, දෙම­ළි­ච්චන්, මීයන් හා ගෙම්බන් ඇතුළු කුඩා සතුන් බිත්තර සහ කුඩා කුරුලු පැට­වුන් ද ආහා­ර­යට ගනියි. එ‍සේම මිය­ගිය සතුන්, පණු­වන් සහ ඉදුණු පල­තුරු කපු­ටාගේ ආහා­ර­යට එක­තු වේ.

සාමූ­හි­කව වසන කොළඹ කපු­ටන් උකු­ස්සන් රාජා­ලි­යන් පසු­පස හඹා­යෑම සිරි­තකි.

කපුටා බොහෝ සතුන්ට හිරි­හැ­ර­යක් වුවද කපු­ටාට ස්වාභා­වික හතු­රන් ඉතා අඩුය. අපි දන්නා පරිදි කොහා කපුටු කූඩු තුළ බිත්තර දමන අතර එයින් බිහි­වන කොවුල් පැටව් කපුටු කූඩු­වෙන් එළි­යට ඇද දමයි.

කොළඹ කපුටා‍ගේ ගහ­නය විශාල වුවද ගම් කපු­ටාගේ ගහ­නය බොහෝ ප්‍රදේ­ශ­වල අඩුය. අතී­තයේ කපුටු හඬ නිබ­ඳව ගම්වල ඇසු­ණද වර්ත­මා­නයේ කපු­ටාගේ හඬ ඇසී­මට උග­හ­ටයි.

ගම්බද පරි­ස­ර­වල තුල්‍ය­තා­ව­ට වැද­ගත් වූ කපු­ටන් වර්ත­මා­නයේ මිනි­සුන්ගේ යම් යම් ක්‍රියා­කා­ර­කම් හමුවේ අඩු­වන බවය. කපු­ටාගේ වැද­ග­ත්කම නිසා නීති­යෙන් කපු­ටන් මැරීම තහ­නම් වේ. කපුටා හොර­කම් කිරී­මට පුහුණු කළ හැකි බුද්ධි­මත් සතෙකු නිසා කපු­ටන් ඇති කිරී­මට තහ­නම් ය.

ස්වාභා­වික පරි­ස­රයේ සිටින සතුන් සියලු දෙනාම පරි­ස­රයේ තුල්‍ය­තා­ව­යට දායක වන නිසා සියලු සතුන් එක සේ ආරක්ෂා කළ­ යු­තුය.

එනිදු සුප­සන් ප්‍රේම­සු­න්දර
6 ශ්‍රේණිය ‘සී’,
කේරි විදු­හල,
කොළඹ 08.

අදහස්