ජගත් කාන්තා දින සැමරුම අනුරාධපුර දී | සිළුමිණ

ජගත් කාන්තා දින සැමරුම අනුරාධපුර දී

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින සැමරුම මෙවර අනුරාධපුර සල්ගාදු ක්‍රීඩාංගනයේ දී  පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

මෙවර ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින ප්‍රධාන ජාතික සැමරුම් උත්සවය “සහුරු කතක්- සොදුරු ලොවක්” යන්න තේමාව කරගනී. මේ සැමරුම් උත්සවය ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යවරියගේ සහභාගීත්වයෙන් කාන්තාවන් 6000ක් සහභාගී කරගෙන මාර්තු 08 වන දින පෙ. ව.9 .00 සිට 12.00 දක්වා අනුරාධපුර සල්ගාදු ක්‍රීඩාංගනයේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

මෙම ප්‍රධාන ජාතික උත්සවයට සමගාමීව 2019 මාර්තු 07 හා 08 දිනයන්හි උත්සව භූමි පරිශයේ දී ව්‍යවසායක කාන්තාවන්ගේ නිෂ්පාදන ඇතුළත් අලෙවි කුටි 100කින් සමන්විත අලෙවි පොළක් හා වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනයක් ද කාන්තාවන් උදෙසා සුවනාරි සායනයක් ද පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයට සමගාමීව දිවයිනේ සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ මට්ටමින් කාන්තාවන්ගේ ආර්ථික තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද අපේක්ෂිතය
 

Comments