මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

නවසීලන්තයේ ස්ථිර පදිංචි බොදු ගොවි වයස 29 ක් වන 5'8" පමණ උස කඩවසම් උගත්,​ කාරුණික,​ පරිගණක ක්‍ෂේත්‍රයේ උසස් රැකියාවක නියුතු පුතුට ගැළපෙන මනා පෙනුමැති චරිතවත්,​ උගත් ගුණයහපත් දියණියක් දෙමාපියෝ සොයති. නවසීලන්තයේ පදිංචි අයෙකු නම් විශේෂයි. සියලු විස්තර හඳහන් පිටපතක් සමග එවන්න. කෙටි නිවාඩුවක් සඳහා අපි සියලු දෙනාම මාර්තු මැද දී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට බලාපොරොත්තු වෙමු. විස්තර පහත Email ලිපිනයට එවන්න. i​n​d​r​a​.​s​a​m​a​r​a​k​o​o​n​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G126809

නවීන සුඛෝපභෝගී නිවසක් වාහන ඇතුලුව විශාල නිරවුල් දේපලක් හිමි කඩවසම් සිරුරැති බොදු ගොවි 40+ විධායක කළමනාකාර පුතුට කරුණාවන්ත ගුණයහපත් පවුලේම දියණියක් වියහැකි සැබවින්ම රූමත් බවින් සපිරි මනාලියක් දෙමව්පියන් සොයති. කුල භේද වත්කම් දායාද නොසැලකේ. අත්සනකට සීමාවූ විවාහයකින් නීතියෙන් වෙන්ව ඇත. හඳහන් බලන්නේ නැත. දික්කසාද සැලකේ.
G127048

අදහස්